En orättfärdig bildningspolitik | Ny rapport av Mats Wingborg

Om landstingens stöd till landstingsfolkhögskolor respektive rörelsefolkhögskolor – en granskning av 150 folkhögskolors ekonomi

Rapporten Orättvis bildningspolitik har tillkommit på initiativ av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg & Viskadalen och Biskops Arnö Nordens folkhögskola i samarbete med Arena idé.

Folkhögskolorna har spelat en viktig roll för bildningen och utbildningen i vårt land, och erbjudit en möjlighet till fördjupning och vidareutbildning för grupper som inte alltid hittat sin roll i andra utbildningsinstitutioner. inte minst har de rörelsedrivna folkhögskolorna attraherat och rekryterat elever från olika delar av samhällslivet.

Den här rapporten har tillkommit för att vi vill lyfta fram folkrörelsernas folkhögskolor och deras viktiga roll för att sprida kunskap och bildning och för det svenska samhällslivet.

Framför allt ville vi visa att de offentliga ekonomiska bidragen till de rörelsedrivna folkhögskolorna är mycket lägre än till landstingens egna folkhögskolor. Folkrörelser­ nas skolor och de landstingskommunala folkhögskolorna verkar helt enkelt inte på lika villkor. För att man skulle kunna tala om likabehandling borde stödet till de rörelse­ drivna folkhögskolorna öka med 275 miljoner.

Rapporten och utredningen har gjorts av författaren och skribenten Mats Wingborg. 

Joakim Hjelm

Rektor Viskadalens folkhögskola

Mats Lundborg

Rektor Biskops Arnö Nordens folkhögskola

Håkan A Bengtsson

VD Arenagruppen

Stockholm, juni 2014 

Ladda ner och läs ››

Kategorier:
Allmänt, Blogg