"En salig oreda i kommunen" | UNT om Lars Nelanders rapport

Vad är en kommun bra för? Hur ska kommunen organiseras? Dessa var några utav de många frågor som togs upp under seminariet och rapportlanseringen av När kommunen blev en marknad. I samband med detta skrev Uppsala Nya Tidning om seminariet.

För att göra en lång historia kort blev resultatet en svåröverblickbar organisation där professionen och politikerna fick stå tillbaka för en tänkt kundrelation mellan kommun och kommunmedborgare.

Men kommunen är ju inte ett företag utan en politikerstyrd organisation med professionell kompetens för medborgarnas bästa.

Läs hela artikeln här