Eric Sundström i debatt om ny teknik i omsorgen

Arena Idé Eric Sundström deltog på ett seminarium på temat “När farfar får Facebook – om ny teknik i omsorgen”.

Seminariet är det fjärde i en seminarieserie arrangerad av Arena Idé tillsammans Ratio, Stiftelsen Leading Health Care, Swedish Medtech och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Seminariets fokuserade på teknikens roll i äldreomsorgen. Hur ser framtidens äldre på användning av teknik? Har robotar en framtid i äldrevården – kan de ersätta mänsklig omsorg eller ska de vara ett komplement? Vad händer när de äldre använder sociala medier för att lufta sitt missnöje med äldreomsorgen? Skapar Facebook och Twitter nya arenor för inflytande eller blir den digitala klyftan i stället större i en tid då allt mer sker på nätet?

Medverkande: Barbro Westerholm, sjukvårds- och äldrepolitisk talesperson i Folkpartiet, Adam Hagman, Robotdalen, Birgitta Tott Jonsson, aktiv pensionär på nätet

Panel: Eric Sundström, chefredaktör på Dagens Arena, Carolin Dahlman, liberal författare och samhällsanalytiker

Moderator: Willy Silberstein

Tankesmedjan Arena Idé, Ratio, Stiftelsen Leading Health Care, Swedish Medtech och LIF – de forskande läkemedelsföretagen, kommer under våren och sommaren 2014 att genomföra en serie seminarier kring vård och omsorg. Syftet med seminarierna är att bidra till att frågorna om framtiden för sjukvården och äldreomsorgen står på dagordningen inför höstens val.