Europeiskt skitliv | Rapportrelease & seminarium i Almedalen 3/7

I spåren av I finanskrisen och ökande arbetslöshet ökar pressen på löntagarnas rättigheter. Allt fler tvingas ta osäkra anställningar. Välkommen till ett seminarium om hur en oroväckande trend kan vändas.

I Almedalen presenterar Arenagruppens tankesmedja Arena Idé en ny rapport om utvecklingen på den europeiska arbetsmarknaden: “Europeiskt skitliv: Om en allt osäkrare europeisk arbetsmarknad”. Rapporten är en del av projektet “Stoppa skitlivet: Att skapa fler trygga jobb i Europa” som finansieras av Ungdomsstyrelsen.

Rapporten är skriven av Dagens Arenas politiske chefredaktör Eric Sundström och är utformad som en kunskapsöversikt. Syftet har varit att sammanställa statistik över hur bland annat arbetslöshet, reallöner, facklig anslutningsgrad, samt tidsbegränsade anställningar utvecklas inom EU:s 28 medlemsländer. Rapporten visar att EU-medborgarnas arbetsrätt är under stark press i finanskrisens spår, och ger exempel från bland annat Storbritannien (”zero-hour contracts”) och Tyskland (”mini-jobs”).

I rapportens avslutande kapitel diskuteras vilka strategier som den europeiska och svenska arbetarrörelsen bör överväga för att vända trenden och stoppa skitlivet.

Tid: 3 juli kl. 11.30-12.30
Plats: Terassen, Hamnplan 5, Visby

Efter en inledande presentation av rapporten kommenteras den europeiska utvecklingen av Annelie Nordström, ordförande för Kommunal och för det europeiska fackförbundet EPSU som organiserar åtta miljoner offentligt anställda i Europa; Samuel Engblom, chefsjurist TCO och doktor i europeisk arbetsrätt; samt Johan Danielsson, EU-utredare på LO.

Moderator: Arena Idés utredningschef Lisa Pelling

 

En fortsättning på Arena Idés arbete mot osäkra anlitandeformer

Rapporten Europeiskt skitliv – Om en allt osäkrare europeisk arbetsmarknad är en del av Arena Idés arbete kring den nya, allt mer otrygga arbetsmarknaden som bland annat har skildrats i böckerna Skitliv (som togs fram med finansiering från 6F) och Stoppa skitlivet.

Den europeiska dimensionen av utvecklingen kommer att synas i Arena Idés verksamheter även under hösten 2014. Projektet “Stoppa skitlivet: Att skapa fler trygga jobb i Europa” finansieras av Ungdomsstyrelsen.

Läs mer om tidigare delar av projektet här ››

Kategorier:
Allmänt, Blogg