”EU:s lyckade klimatarbete hotas av nya lagförslaget” | Magnus Nilsson skriver på DN Debatt

Skärpningar krävs. Det förslag till ny klimatlagstiftning inom EU som just börjat förhandlas är så svagt att det är tveksamt om det alls kommer att påverka de framtida utsläppen. Nu måste regeringen och de svenska EU-parlamentarikerna bygga koalitioner som säkrar att politiken skärps.

Miljökonsulten och rapportförfattaren Magnus Nilsson skriver om EU:s klimatarbete på DN Debatt. Läs hela artikeln här.
Läs även Magnus Nilssons rapport Uppdatera klimatpolitiken.