Fackligt produktivitetsprojekt sjösätts

Facken inom industrin och Arenagruppen inleder ett utrednings- och forskningsprojekt med fokus på Sveriges produktivitet. Projektet syftar till att öka kunskapen inom produktivitetens många områden, att understödja den fackliga politikutvecklingen och att stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten.

– Facken inom industrin tar det här steget därför att produktiviteten är helt central för framtidens jobb och reallöner. Vi behöver utveckla och stärka vår kunskap och opinionsbildning på området, säger Erica Sjölander, chef på Facken inom industrins kansli. 

 Projektet startar i oktober i år. Det finansieras av Facken inom industrin och placeras och bedrivs i tankesmedjan Arena Idé som har ett medborgar- och löntagarperspektiv.

 – Vi är mycket glada över detta nya samarbete som innebär att vi adderar ytterligare ett viktigt tillskott till Arenagruppens palett av verksamheter med facklig och opinionsbildande inriktning, säger Håkan A Bengtsson, vd på Arenagruppen.

Forskningsledare för projektet är Daniel Lind (bilden). Han har arbetat som chefsekonom på Unionen och Akavia och ekonom på Metall. Daniel har även arbetat som samhällspolitisk chef och politisk rådgivare. Daniel är ekon.mag. och pol.mag., har studerat på forskarutbildningen i nationalekonomi och har disputerat i ekonomisk historia.

 – Det här är ett väldigt spännande projekt, både till innehåll och ambition. Mycket har hänt med ekonomin och politiken sedan den statliga produktivitetsdelegationens arbete slutfördes för 30 år sedan. Arbetet med att ta tag i det börjar nu, säger Daniel Lind.

Facken inom industrin består av fackförbund som organiserar anställda inom industrin och som omfattas av industriavtalet. 

Arenagruppen är en partipolitiskt oberoende ideell förening, som också består av tankesmedjan Arena Idé, bokförlagen Atlas och Premiss, Dagens Arena, Arena Opinion och Arena Skolinformation.

 

Kontakt

Erica Sjölander
Kanslichef Facken inom industrin
0706964196

Håkan A Bengtsson
Vd Arenagruppen
073 6541300

Daniel Lind
Forskningsledare produktivitetsprojektet
072 4510446

Kategorier:
Produktivitet