Erik S. Reinert

Erik S. Reinert är en norsk ekonom, i dag professor vid universitetet i Tallinn University of Technology. Han är specialiserad på utvecklingsekonomi och ekonomisk historia och en av nyckelpersonerna i en växande världsomfattande rörelse som vänder sig mot den neoklassiska ekonomiska teorin.

Titlar