Göran Dahlgren

Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool och har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, samt arbetat internationellt för bland annat Världshälsoorganisationen WHO. År 1994 publicerade han den uppmärksammade boken Framtidens sjukvårdsmarknader: Vinnare och förlorare, som utifrån internationella erfarenheter förutspådde just den utveckling vi sett de senaste årtiondena. När sjukvården blev en marknad kan ses som en uppföljning av den tidigare boken.

Foto: Mattias Göthberg/ETC. Fri att använda.

Ladda ner pressbild

Titlar