Jämlik vård – en handlingsplan

Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård.

Den här boken beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård.

Boken är skriven för politiker, vårdanställda, frivilligorganisationer, fackligt aktiva och alla andra med intresse för vårdpolitiska frågor.

Förhoppningen är att boken också ska bidra till en bredare debatt inom studieförbund, pensionärsföreningar och politiska partier om hur vården styrs.

Författare

Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool och har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, samt arbetat internationellt för bland annat Världshälsoorganisationen WHO. År 1994 publicerade han den uppmärksammade boken Framtidens sjukvårdsmarknader: Vinnare och förlorare, som utifrån internationella erfarenheter förutspådde just den utveckling vi sett de senaste årtiondena. 2018 kom Göran Dahlgren ut med uppföljaren  När sjukvården blev en marknad  (Arena Idé och Premiss 2018).

Lisa Pelling är utredningschef vid Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor.

Illustrationer omslag och inlaga: Robert Nyberg
Grafisk form: Conny Lindström

Utgiven av Premiss förlag, som är en del av Arenagruppen, och Arena Idé i samarbete med Nätverket för Gemensam Välfärd som är en ideell, partipolitiskt obunden nätverksorganisation som arbetar för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden.

Läs boken som pdf här

Köp boken på Bokus

Köp boken i ABF:s webbutik

Ladda ner en studiehandledning till boken

I media:

Svenonius drömmer om vård som i USA: Pengarna ställs framför vårdbehov Ledare i Aftonbladet av Jonna Sima 19 november 2020

Det måste vara vårdbehovet som styr nya etableringar Debattartikel av Janette Olsson, Ann-Christine Andersson och Tomas Angervik i Dagens Samhälle 2 december 2020

Sjukvård ska ges efter behov och inte efter plånbokens tjocklek Debattartikel av Bengt Silfverstrand i Dalademokraten 12 december 2020

Stoppa gräddfilerna i sjukvården Debattartikel av Bengt Silfverstrand i Sydöstran 16 december 2020

Starten är god – nu krävs det att trycket hålls uppe Opinionsartikel av Stefan Sjölander i Flamman 30 december 2020

Nu gäller det att dra i nödbromsen Debattartikel av Gunilla Andersson och Lars Pålsson Syll i Dagens ETC 8 februari 2021

Hur får vi en jämlik sjukvård åt alla efter behov? Debattartikel i Norran 27 februari 2021

 


Författare
Lisa Pelling

Lisa Pelling är statsvetare och chef för Arena Idé.

Göran Dahlgren

Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool.