Ylva Bergström

Ylva Bergström är docent i utbildningssociologi, verksam vid Uppsala universitet. Hon är intresserad av sociala gruppers utbildningsstrategier och politikens sociala villkor.

Titlar