Forskning pågår

Vi på Arena Idé strävar ständigt efter att förankra vår verksamhet och våra analyser i vetenskap, till exempel genom att samarbeta med aktiva forskare. För att kunna utveckla sådana samarbeten, men också för kunna ta fram ny kunskap och bevaka forskningsfronten, är det dessutom viktigt för oss att bedriva egen forskning.
Utredningschef German Bender doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm och presenterar nu i sommar preliminära resultat från två pågående forskningsprojekt på internationella vetenskapliga konferenser.
Den ena studien, “The political economy of partial organization: Resilience, legitimacy and stability in Swedish Wage Formation”, har accepterats till konferensen EGOS (European Group for Organizational Studies) Colloquium i Amsterdam. Pappret bidrar med en empirisk organisationsanalys av svensk lönebildning och innehåller den första vetenskapligt presenterade konceptuella modellen av den svenska industrinormeringen, samt en utveckling av det teoretiska ramverket partiell organisation, som lanserades 2011 av de svenska organisationsforskarna Göran Ahrne och Nils Brunsson.
Den andra studien presenteras på arbetsmarknadskonferensen ILERA (Industrial Labour and Employment Relations Association) World Congress i Lund. Pappret, “How to negotiate an algorithm: A case study on voice and automation in Swedish mining”, är samförfattat med Fredrik Söderqvist vid Blekinge tekniska högskola och redovisar preliminära resultat från en empirisk studie om hur fack och arbetsgivare förhandlar kring automatisering och digitalisering i gruvbolaget Boliden. Studien visar bland annat hur parterna kan förhandla konstruktivt kring algoritmer på ett sätt som gynnar både de anställda och verksamheten. På så sätt ser man till att produktiviteten i svensk industri fortsatt håller världsklass, samtidigt som det fackliga inflytandet bevaras.
Kategorier:
German Bender