German Bender

Har kan du läsa nyhetsartiklar, debatter och inlägg som German Bender skrivit.

German Bender blir gästforskare på Harvard

German Bender är utredningschef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan. Våren kommer han att tillbringa vid Harvard University. Vi ställde några frågor. Vad ska du göra som gästforskare? – Jag kommer att skriva på min avhandling, presentera min forskning på akademiska seminarier, knyta kontakter med forskare och kanske gå någon kurs. Formellt blir jag […]