German Bender blir gästforskare på Harvard

German Bender är utredningschef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan. Våren kommer han att tillbringa vid Harvard University. Vi ställde några frågor.

Vad ska du göra som gästforskare?

– Jag kommer att skriva på min avhandling, presentera min forskning på akademiska seminarier, knyta kontakter med forskare och kanske gå någon kurs. Formellt blir jag under vårterminen visiting research fellow på Labor and Worklife Program, ett forskningsinstitut knutet till Harvard Law School.

Berätta mer om Labor and Worklife Program!

– Det är ett tvärvetenskapligt institut för arbetsmarknadsforskning och utbildning, med nära band till den amerikanska fackföreningsrörelsen. Bland annat har man en spetsutbildning för fackliga ledare, Harvard Trade Union Program, som grundades 1942 och faktiskt är den äldsta av Harvards ledarskapsutbildningar. De har också drivit projektet Clean Slate for Worker Power, som utmynnat i ett omfattande reformprogram inspirerat av bland annat den nordiska modellen, för att stärka de amerikanska löntagarna.

Så de är intresserade av Sverige?

– Definitivt! Den svensk-nordiska arbetsmarknadsmodellen är ju en av världens mest framgångsrika och framhålls ofta som en förebild. Men vår modell är ju i ständig förändring och det finns ett stort behov av mer uppdaterad kunskap, vilket jag hoppas att min forskning ska bidra till.

Vad handlar din forskning om?

– Den handlar om hur den svenska arbetsmarknadens aktörer löser olika problem med hjälp av institutionella mekanismer som lagstiftning, kollektivavtal och organisering. Mer konkret studerar jag lönebildning och automatisering: hur går det till när fackförbund, arbetsgivare och staten koordinerar lönebildningen? Hur hanterar parterna automatisering och algoritmer i arbetslivet? Det är några av frågorna jag är intresserad av.

Vi ser fram emot att ta del av resultaten!

– Det gör jag också! Om allt går enligt planen blir jag klar med avhandlingen om drygt ett år.


Har du frågor? Mejla German Bender på german.bender@arenagruppen.se

Läs mer om forskningen på engelska här.