Gunnela Westlander om "Värden i välfärden"

Gunnela Westlander, professor emerita i social- och
organisationspsykologi, recenserar Åke Sandbergs rapport Värden i välfärden – om styrning och organisering efter New Public Management i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv hösten 2015.

Läs recensionen här ››