Har offentliga arbetsplatser ett större ansvar?

Det fanns en tid då en statlig eller kommunal anställning var det tryggaste som fanns. I dag är dock tidsbegränsade anställningar vanligt förekommande även på offentliga arbetsplatser.  Mycket forskning visar att visstidsanställda har sämre hälsa än de som är tillsvidareanställda. Har arbetsplatser som är skattefinansierade ett större ansvar?

Välkommen på ett samtal med ordförande för Fackförbundet ST och Vision om det fackliga arbetet i den offentliga sektorn.

Vad händer med arbetsplatser som blir tysta för att människor är rädda om jobbet?

Hur kan facken rekrytera nya medlemmar och fortsätta vara starka om unga inte är tillsvidareanställda?

Hur kan och bör de fackliga organisationerna jobba för att motverka otrygga anställningar?

Utgångspunkt för samtalet är Arena Idés rapport Stoppa skitlivet där det finns strategier och konkreta förslag för att förbättra arbetsmarknaden för de med otrygga anställningar.

Medverkande

Annika Strandhäll – ordförande Vision

Britta Lejon – ordförande ST

Mats Wingborg – rapportförfattare

Lisa Pelling – utredningschef Arena Idé, moderator för samtalet

Plats & tid

Den 24 april kl 11.30 – 13.00 på Sveavägen 61

Anmäl dig här

Kategorier:
Allmänt