I den sociala ingenjörskonstens frånvaro

Det är en absurd situation när polis och militär skall stå för den grundläggande tryggheten i samhället. Den måste andra institutioner som skolan, grannarna, socialtjänsten och bostadspolitiken bära. Vi behöver en social ingenjörskonst som åter igen tar ansvar för att hela samhället ska fungera.

Tilliten är det vi bygger vårt samhälle på, annars fixar du hemundervisning och någon annan får ingen undervisning alls. -Kristina Mårtensson

I och med attacken mot Charlie Hebdo blev åter igen två saker tydliga. Den ena är att polis och militär inte kan garantera ett skydd mot våld. Den andra är att Europas marginaliserade unga är vår tickande bomb. Egentligen är det samma fenomen som för några år sedan ledde till kravaller i förorter runt omkring i Sverige och några år dessförinnan i Frankrike och Storbritannien. En stor del av Europas unga har det inte bra och mycket lite tyder på att det kommer bli bättre. Varje människoliv som inte kommer till sin fulla rätt innebär ett slöseri och en kostnad, förutom de direkta med att kriminalvård är långt dyrare än socialtjänst och skola så missar samhället värdet av en arbetsinsats, ett perspektiv till. Det är ett enormt plus som byts till ett mindre men allt för stort minus i samhällspotten.

Om kostnaderna inte uppstår i skolan eller bostadsbudgeten då uppstår de inom militären, polisen, rättsväsendet och kriminalvården. Då flyttar man dessutom resurser till nåt som är oerhört mycket mindre produktivt. – Sandro Scocco

Mycket har sagts om bakgrunden på de som utförde dådet, precis som i Stockholm eller Storbritannien är det sällan de mest välordnade som spårar ur, men ibland även dem. Kopplingarna mellan orsak och verkan är extremt komplicerade när det gäller terrordåd, men även enkla. Vi kan alla gräva i kolonialismen, vapenhandeln, västs samarbeten med fiendens fiende och dagens imperialistiska drag. Men faktum kvarstår att den nära framtiden måste se synnerligen dyster ut för att en individ ska kunna rekryteras bort från sitt samhälle. Våldshandlingar kan begås av de mest intellektuella, men våld är som mest frånvarande där samhället är som mest närvarande. Vare sig det är i form av en bra skola, arbete, socialtjänst eller grannar som räcker till. Vi kan bygga sådana samhällen, vi har gjort det förut. Lösningarna kostar visserligen men långt mycket mindre än 80 000 militärer på gatorna. Bostäder, arbete, utbildning, ett samhälle som bygger på gemenskap och inte konkurrens mellan människor. Det är ett säkert och tryggt samhälle men även ett där resurserna kan användas effektivt.

Om detta handlar den senaste podden Pengar&Politik. Lyssna på den

Fler avsnitt hittar du här

Ragnar Bengtsson, utredare, Arena Idé