Idébloggen: ETT tips för att minska psykisk ohälsa

Shadé Jalali, gästutredare på Arena idé, bloggar om otrygga anställningsformer och dess konsekvenser.

“Ökande psykisk ohälsa oroar” är en nyhetsrubrik idag. I Svt rapporteras att nu kommer försäkringskassan att analysera de ökade kostnaderna. Något är fel här. Det är väl inte pga sjukreglerna som alltfler lider av psykisk ohälsa? Varför blundas det för den otrygghet som växer sig stark på arbetsmarknaden och som är grunden till ökade sjukskrivningar. Vad finns det för politiska förslag som bidrar till tryggare anställningar och vilka motvikter finns det till den gränslösa arbetstiden?

Lite fakta om ohälsa och arbetsmarknad:

Forskare vid Umeå universitet* har följt 1083 personer mellan 1996-2007 för att undersöka sambandet mellan otrygga anställningar och ohälsa. De studerade personernas socioekonomiska status, arbetslivssituation och hälsotillstånd. Studien är den första i sitt slag som räknar samman hur lång tid en person varit otryggt anställd under en längre period och relaterar det till hälsotillståndet. Resultatet av studien visar att det finns ett starkt samband mellan otrygga anställningsförhållanden och psykisk ohälsa. Personer med lång erfarenhet av otrygga anställningar skattade själva sin hälsa som något sämre än övriga undersökta personer. Studien visar också att sambandet mellan dålig hälsa och otrygga anställningar kvarstår, även när man har tagit hänsyn till klass, kön och om de tillfrågade varit sjuka tidigare.

Studien visar att över hälften av dem med tillfälliga anställningar mår dåligt. För dem med ofasta jobb har ungefär en tredjedel psykiska besvär. Exempel på psykiska besvär är: rastlöshet, koncentrationssvårigheter, oro, ängslan, hjärtklappningar, känningar i magen, ångest, panik eller andra besvär. Orsaken till besvären bland de visstidsanställda är främst rädslan att bli ofrivilligt arbetslös.
Faktum är att det inte finns en enda undersökning som styrker att osäkra anställningar är bra för hälsan. Ändå ökar andelen otrygga anställningar. Visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning är alla olika typer av tidsbegränsade anställningar. De senaste decennierna har andelen med tidsbegränsad anställning ökat från 9 procent till ca 14,5 procent. Bland de som har en tidsbegränsad anställning har hela 78 procent en tillsvidareanställning som önskad anställningsform. Det är inte heller självklart att den som är tillsvidareanställd hos ett bemanningsföretag har samma lön, säkerhet och trygghet som den som är anställd hos företaget som anlitar bemanningsföretaget. Idag ökar andelen bemanningsanställda och de ”anställda” ska vara beredda på att hoppa in. Idag är det inte heller möjligt att genom statistik utläsa hur många av företagarna som egentligen skulle vilja ha en tillsvidareanställning.

Så ett tips för den som rynkar på näsan pga försäkringskassans ökade kostnader:
Se till så att fler får trygga anställningar och hälsosamma arbetsvillkor! Skyll inte på Försäkringskassans rutiner, ta fram reformer och politik för trygghet på arbetsmarknaden istället! Tillsvidareanställning ska vara normen och heltid ska vara en rättighet. Ingen tjänar på en otrygg arbetsmarknad. Inte arbetsgivare, inte försäkringskassan, inte arbetsmarknaden.

Fler tips kommer!

*Is the core-periphery labour market structure related to perceived health? Waenerlund A-K, Gustafsson P E, Virtanen P, Hammarström A, Institution för folkhälsovetenskap och klinisk medicin, Umeå universtitet 2011

fler artiklar: Psykisk ohälsa fortsätter öka

Kategorier:
Allmänt