Arena Idé i Almedalen: dag 3

27 Jun 2024 00:00 - 27 Jun 2024 00:00
Almedalen

DAGENS PROGRAM

Folk har mycket att säga om klimatomställningen – men vem lyssnar?

Tid och plats: 09.00–09.45, Mellangatan 9, “LO i Almedalen, Donners Eventhall”

Arena Idé har på uppdrag av LO genomfört en unik intervjuundersökning. På seminariet presenteras resultatet av över tvåhundra samtal med människor runt om i Sverige, på mindre orter och på den svenska landsbygden. Vad krävs för att människor i landsbygdskommuner och på mindre orter med strukturella utmaningar ska uppfatta klimatomställningen som rättvis och önskvärd?

Medverkande: Lisa Pelling, statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé och Marika Palmér Rivera, utredare på LO:s enhet för samhällspolitik

Läs mer

Statsvetardagen

Den 27 juni arrangerar Arena Idé Statsvetardagen tillsammans med Statsvetenskapliga Förbundet och Timbro Förlag.

Läs mer om dagens program här. 

Dagens avslutas med ett mingel i Högskolans entré på Cramérgatan 3, anmäl dig här.