Webbinarium Går det att förbättra västvärldens svaga produktivitetstillväxt?

6 Dec 2022 13:00 - 6 Dec 2022 14:30
Arena Idés Facebooksida + Arenagruppens Youtubesida
Välkommen till detta webbinarium där Chiara Criscuolo, OECDs chef för produktivitet och innovation, ger sin och OECDs syn på nuvarande och framtida produktivitet. Vilka frågor står i centrum för OECD och hur analyseras de? Vilka är de viktigaste förklaringarna bakom den svaga produktivitetstillväxten sedan finanskrisen 2008 och vilka politiska reformer bär på bäst möjligheter att vända trenden? Hur kan detta appliceras på Sverige?

Chiara Criscuolo är chef för OECDs avdelning för produktivitet, innovation och entreprenörskap.

Arrangör är Facken inom industrins produktivitetskommission och Chiara Criscuolo samtalar med Daniel Lind, kommissionens forskningsledare.

Webbinariet sänds live på Arena Idés Facebooksida och Arenagruppens Youtubekanal.

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 38 medlemsländerna. I Sverige är det Utrikesdepartementet som är huvudman och har samordningsansvaret för OECD-frågorna i Regeringskansliet.