Produktivitetskommissionen

Produktivitetskommissionen är ett treårigt initiativ av Facken inom industrin som, i samarbete med Arenagruppen, syftar till att öka kunskapen om produktivitetens alla områden, att stimulera till politikutveckling och att stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten. Utgångspunkten för detta är att industrins utveckling är avgörande för Sveriges utveckling och att öppenhet mot omvärlden är en nödvändig förutsättning för tillväxt och konkurrenskraft.

I media

Intervju i Ingenjören: Facken inom industrin: Produktivitet centralt för jobb, löner och välbefinnande

Pressmeddelande i Altinget: Daniel Lind leder nytt fackligt projekt

I Svenska Dagbladet Näringsliv: Facken inom industrin startar produktivitetsprojekt

I Privata Affärer: Facken inom industrin startar produktivitetsprojekt

I Lag & Avtal: Daniel Lind leder nytt fackligt projekt

Debattartikel i Kollega: Värna öppenheten mot omvärlden

Debattartikel i Dagens Arbete: Jobb och löneökningar kan inte tas för givna

Pressmeddelande: Fackligt produktivitetprojekt sjösätts 

Intervju Arena Idé: ”Kakan ska växa på rätt sätt”

Kontakt

Produktivitetskommissionens forskningsledare är Daniel Lind. Han har under de senaste 15 åren arbetat som facklig chefsekonom och samhällspolitisk chef och har under den här tiden forskat om globaliseringen, industrins betydelse för svensk ekonomi, industrins produktivitetstillväxt och industrins samspel med andra delar av ekonomin.

Daniel nås på: daniel.lind@arenagruppen.se; 072-451 04 46, 073-654 13 67

Vill du ha löpande information från Produktivitetskommissionen till din inkorg?

 

Kategorier:
Produktivitet