Produktivitets-kommissionen

Produktivitetskommissionen är ett treårigt initiativ av Facken inom industrin, i samarbete med Arenagruppen.

Syftet är att öka kunskapen om produktivitetens alla områden, att stimulera till politikutveckling och att stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten. Utgångspunkten för detta är att industrins utveckling är avgörande för Sveriges utveckling och att öppenhet mot omvärlden är en nödvändig förutsättning för tillväxt och konkurrenskraft.

Kommande webbinarium

Lycka och produktivitet – vad vet vi och vad kan vi göra?

David Card: Arbetsgivarmakt och lägstalöner

Chiara Criscuolo: Produktivitet och innovation

Pol Antrás: Framtiden för globaliseringen och de globala värdekedjorna

Arindrajit Dube: Monopsoniarbetsmarknader, lägstlöner och inkomstskillnader

Pågående projekt

  • Industriproduktionens produktivitet och konkurrenskraft.
  • Svensk industris produktivitet under efterkrigstiden i internationell jämförelse.
  • Svensk arbetsmarknad, industrins ställning och välståndsutvecklingen.
  • Arbetsmiljö och produktivitet.
  • Humankapital och produktivitet.
  • Globaliseringens betydelse för svensk ekonomi.

Rapporter

Some reflections on Swedish productivity av Klas Eklund

Analyser

Svensk teknikindustris konkurrenskraft av Daniel Lind

Vad har hänt med svensk industris konkurrenskraft sedan 1990-talet? av Daniel Lind

Webbinarier

Dani Rodrik: Industrins framtid och den nya industripolitiken

Dani Rodrik är en världsledande ekonom specialiserad på frågor om globalisering, handel, ekonomisk tillväxt och politisk ekonomi. Hans senaste forskning handlar om statens roll för den ekonomiska utvecklingen och hur den framtida globaliseringen bör utformas. En central aspekt av detta är industrins roll och en moderniserad industripolitik.

Kommentar av Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Sveriges framtida produktivitet

Webbinarium om Sveriges produktivitet: dess nuläge, utmaningar och framtida möjligheter.

Medverkande: Klas Eklund, seniorekonom, berättar om sina erfarenheter av den svenska produktivitetsdelegationen 1990-91, ger medskick till facken inom industrins produktivitetskommission och presenterar sin bild av Sveriges framtida produktivitet. Bart van Ark, professor i produktivitetsstudier i UK, berättar om det produktivitetsinstitut han ansvarar för och ger en uppdaterad bild av forskningen om och politiken för en förbättrad produktivitet. Martin Linder, ordförande för Unionen, presenterar sin syn på Sveriges framtida produktivitet och ger sina inspel på Klas Eklunds och Bart van Arks presentationer.

Industrins och Sveriges klimatomställning – hur går det och vad krävs framöver?

Medverkande: Professor Ola Bergström, ordförande i Industrins Ekonomiska Råd som nyligen gav ut rapporten Svensk industri och EU:s nya industripolitik: teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning. Kajsa Borgnäs, facklig utredningschef (i Tyskland) samt författare till boken Ingen tid för illusioner. Marie Nilsson, ordförande för IF Metall.

I media

Pressmeddelande: Svensk ekonomis produktivitet måste upp på dagordningen

SvD Brännpunkt: ”Hög tid att prioritera svensk produktivitet”

Essä/analys i Dagens Arena: Handeln mellan Ryssland och Sverige

Essä i Dagens Arena: Svartmålning på ingång

Pressmeddelande: Svensk teknikindustris konkurrenskraft har förbättrats

Debatt Dagens industri: Reformer krävs för att stärka Svensk industri

Intervju Nyhetsbyrån Direkt: Teknikindustrins konkurrenskraft står sig

Essä i Dagens Arena: Ett nytt sätt att se på arbetsmarknaden

Intervju i Ingenjören: Facken inom industrin: Produktivitet centralt för jobb, löner och välbefinnande

Pressmeddelande: Svensk industris konkurrenskraft har stärkts sedan 1990-talet

Pressmeddelande i Altinget: Daniel Lind leder nytt fackligt projekt

I Svenska Dagbladet Näringsliv: Facken inom industrin startar produktivitetsprojekt

I Privata Affärer: Facken inom industrin startar produktivitetsprojekt

I Lag & Avtal: Daniel Lind leder nytt fackligt projekt

Debattartikel i Kollega: Värna öppenheten mot omvärlden

Debattartikel i Dagens Arbete: Jobb och löneökningar kan inte tas för givna

Pressmeddelande: Fackligt produktivitetprojekt sjösätts 

Intervju Arena Idé: ”Kakan ska växa på rätt sätt”

Presentationer

3 maj 2022: Presentation hos Konjunkturinstitutet om Industrins konkurrenskraft och Kinas betydelse för Sveriges produktivitet

1 april 2022: Presentation för partsgemensam finländsk arbetsgrupp om Lönebildning och produktivitet

30 mars 2022: Presentation på facken inom industrins avtalskonferens om Produktivitetsprojektet och två kopplingar till kommande avtalsrörelse

24 mars 2022: Presentation för Unionens förbundsstyrelse om Produktivitetskommissionen, det arbete som går och värdet av långsiktig opinionsbildning

15 mars 2022: Presentation av facken inom Industrins produktivitetskommission

9 mars 2022: Presentation hos Tillväxtverket om Svensk industris konkurrenskraft

24 nov 2021: Presentation på forskarkonferens vid Lunds universitet om Kinas betydelse för västvärldens produktivitet

Kontakt

Produktivitetskommissionens forskningsledare är Daniel Lind. Han har under de senaste 15 åren arbetat som facklig chefsekonom och samhällspolitisk chef och har under den här tiden forskat om globaliseringen, industrins betydelse för svensk ekonomi, industrins produktivitetstillväxt och industrins samspel med andra delar av ekonomin.

Daniel nås på: daniel.lind@arenagruppen.se; 072-451 04 46, 073-654 13 67

Vill du ha löpande information från Produktivitetskommissionen till din inkorg?

 

Kategorier:
Produktivitet