Seminarium Den svenska opioidkrisen

26 Jan 2023 14:00 - 26 Jan 2023 15:30
Barnhusgatan 4

Anna Fugelstad som idag är knuten till Karolinska Institutet har sedan slutet av 1980-talet forskat kring narkotikarelaterade dödsfall, främst med rättsmedicinsk utgångspunkt.

I Sverige har de opioidrelaterade dödsfallen ökat efter millennieskiftet och främst gäller det dödsfall i relation till olika läkemedel. Idag är det betydligt fler dödsfall till följd av opioidförgiftningar än dödsfall i trafiken.

Har Sverige då en liknande opioidepidemi som den i USA? Rapporten Den svenska opioidkrisen sammanfattar resultatet av tre studier som var och en behandlar olika typer av opioidförgiftningar under perioden 2006 till 2018. Studierna genomfördes med stöd av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Kommentarer:

Ingemar Thiblin, professor, överläkare, Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Uppsala; institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Göran Dahlgren, gästprofessor vid University of Liverpool, tidigare chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet.

Moderator: Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé

Anmäl dig här