Webbinarium Förslag om medborgartjänst

25 Feb 2021 10:00 - 25 Feb 2021 11:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

 

Frågan om medborgartjänst eller samhällstjänst har diskuterats under många år. Arena Idé publicerade för några år sedan en rapport i frågan: ”Kräv din rätt – gör din plikt. En utredning om medborgartjänst”.

Den 13 januari i år publicerade 20 personer en artikel på DN Debatt: ”Obligatorisk medborgartjänst stärker svensk krisberedskap”. I artikeln presenterades ramar för ett förslag för hur idén om medborgartjänst kan realiseras.

Förslaget har flera utgångspunkter. Syftet är att förbättra samhällets beredskap inför större hot och kriser. Men syftet är också att skapa förutsättningar för en starkare sammanhållning och bättre integration i en tid då det finns krafter som vill dra isär vårt samhälle.

Välkommen till ett webbinarium där förslaget presenteras och diskuteras.

Medverkande:

Margot Wallström, tidigare utrikesminister och EU-kommissionär

Lena Hjelm-Wallén, tidigare utrikesminister och vice statsminister

Bengt Säve-Söderbergh, f.d. statssekreterare och initiativtagare till förslaget

Mats Wingborg, utredare av medborgartjänstfrågan

Lars Trägårdh, professor i historia

Samtalsledare: Håkan A Bengtsson, vd Arenagruppen

Arrangör: Arena Idé