Seminarium Identitetskris på jobbet? Så påverkar arbetsuppgifterna vår självbild

4 Mar 2020 11:45 - 4 Mar 2020 13:00
Filmstaden Sergel, Hötorget, Stockholm

Välkommen till det andra seminariet om stress, kön och arbete som arrangeras av Unionen och tankesmedjan Arena Idé. De andra seminarierna i serien hittar du här.

Anmäl dig här

Vad händer när vi tvingas göra sånt vi tycker är onödigt på jobbet? Hur påverkas vår hälsa när vi identifierar oss med arbetet och sedan misslyckas?

Tidigare har stress handlat om hur mycket vi ska hinna på jobbet. I det här seminariet tittar vi istället på stress i relation till självbild och känsla av meningsfullhet i arbetet. Vilka kopplingar finns det till sömnproblem, utmattning och bitterhet?

På seminariet föreläser Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, om det som kallas identitetsrelevanta stressorer, illegitima arbetsuppgifter och kopplingen till stress.

Därefter följer ett panelsamtal med tre deltagare:

Maria Albin, professor och överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet.
David Eklind Kloo, leder projektet Arbetets mening för tankesmedjan Arena Idé.
Inger Ehn Knobblock, utredare på ST, medverkar i projektet Arbetets mening.

Moderator är Sonja Schwarzenberger, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Arena Opinion.

Vi bjuder på lunch.