Seminarium Identitetskris på jobbet? Så påverkar arbetsuppgifterna vår självbild

4 Mar 2020 11:45 - 4 Mar 2020 13:00
Filmstaden Sergel, Hötorget, Stockholm

Välkommen till det andra seminariet om stress, kön och arbete som arrangeras av Unionen och tankesmedjan Arena Idé. De andra seminarierna i serien hittar du här.

Anmäl dig här

Vilka samband finns mellan stress och att tvingas utföra arbetsuppgifter som upplevs onödiga eller som är nödvändiga men borde göras av någon? I det här seminariet reder vi ut hur självbilden och måendet påverkas av att jobba med vad som med ett gemensamt namn kallas illegitima arbetsuppgifter 
 
Vilka kopplingar finns det till yrkesidentitet, sömnproblem, utmattning och bitterhet? Drabbas kvinnor i högre grad än män av den här typen av stress i arbetslivet? Vilka yrkesgrupper eller andra grupper är mest utsatta? Hur påverkas känslan att vara delaktig i samhället om jobbet känns meningslöst?
 
På seminariet föreläser Gunnar Aronsson professor e.m. i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet om en typ av stressorer som har särskilt stark koppling till självkänsla och identitet varpå ett panelsamtal följer.

Därefter följer ett panelsamtal med tre deltagare:

Maria Albin, professor och överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet.
David Eklind Kloo, leder projektet Arbetets mening för tankesmedjan Arena Idé.
Inger Ehn Knobblock, utredare på ST, medverkar i projektet Arbetets mening.

Moderator är Sonja Schwarzenberger, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Arena Opinion.

Gratis inträde. Vi bjuder på lunch vid varje tillfälle, från kl. 11.