Stress och kön på jobbet

Tillsammans med fackförbundet Unionen bjuder vi in ledande forskare att föreläsa på vårens viktigaste seminarieserie.

Vi bjuder på lunch vid varje tillfälle. Anmäl dig via länkarna nedan. Först till kvarn! 

Välkommen till Filmstaden Sergel, Hötorget, Stockholm.


Varför drabbas kvinnor mer av stress på jobbet än män? (Svaret är inte det du tror.)

12 februari 2020, kl. 11.45–13.00.

Anmäl dig här

Kvinnor sjukskrivs för stress oftare än män. Samtidigt visar forskning att det inte finns någon betydande skillnad mellan könen i hur de reagerar om de utsätts för samma belastning. 

Vilken roll spelar anställningsvillkor, belastning, resurser och hur många anställda det går på varje chef? Hur kan vi organisera arbetsplatsen så att kvinnor inte blir sjuka av stress?

I det här seminariet tittar vi bortom den ojämna fördelningen av arbete i hemmet och analyserar orsaker till kvinnors stressrelaterade ohälsa. Vi diskuterar också konkreta lösningar på problemen.

Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap, Stockholms universitet, föreläser om orsaker till kvinnors höga sjukskrivningar och organisatoriska faktorer på den könssegregerade arbetsmarknaden. 

Därefter följer ett panelsamtal med  Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, samt Annika Vänje, docent, Karolinska Institutet, och ledare för ett program för att motverka sexuella trakasserier inom akademin.

Moderator är Sonja Schwarzenberger, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Arena Opinion.


Identitetskris på jobbet? Så påverkar arbetsuppgifterna vår självbild.

4 mars 2020, kl. 11.45–13.00.

Anmäl dig här

Vad händer när vi tvingas göra sånt vi tycker är onödigt på jobbet? Hur påverkas vår hälsa när vi identifierar oss med arbetet och sedan misslyckas? 

Tidigare har stress handlat om hur mycket vi ska hinna på jobbet. I det här seminariet tittar vi i stället på stress i relation till självbild och känsla av meningsfullhet i arbetet. Vilka kopplingar finns det till sömnproblem, utmattning och bitterhet? 

På seminariet föreläser Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, om det som kallas identitetsrelevanta stressorer, illegitima arbetsuppgifter och kopplingen till stress.

Därefter följer ett panelsamtal med ytterligare tre deltagare:

Maria Albin, professor och överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet.
David Eklind Kloo, leder projektet Arbetets mening för tankesmedjan Arena Idé.
Inger Ehn Knobblock, utredare på ST, medverkar i projektet Arbetets mening.

Moderator är Sonja Schwarzenberger, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Arena Opinion.


Så skadar sexuella trakasserier hela arbetsplatsen

2 april 2020, kl. 11.45–13.00

Anmäl dig här

På vilket sätt stressar sexuella trakasserier inte bara den utsatta personen utan hela arbetsgruppen? Vilka samband finns det mellan verbala trakasserier och psykisk ohälsa? Hur realistiskt är det att sträva efter nolltolerans mot sexuella trakasserier på jobbet? Och den akuta frågan efter #metoo – vilka förebyggande åtgärder fungerar?

Under seminariet föreläser Fredrik Bondestam, fil.dr i sociologi, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, om hur sexuella trakasserier påverkar stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 

Därefter följer ett panelsamtal med Johanna Rickne, professor i ekonomi vid Stockholms universitet, och Anna Nyberg, leg. psykolog och docent i psykologi, Stressforskningsinstitutet. 

Moderator är Sonja Schwarzenberger, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Arena Opinion.