Stress och kön på jobbet

Arena Idé och Unionen är måna om att ta vårt ansvar i tider av smittspridning och kommer därför inte att ha någon publik på våra seminarier. Vi kommer därför filma seminariet “Så skadar sexuella trakasserier hela arbetsplatsen”. 

————-

Tillsammans med fackförbundet Unionen bjuder vi in ledande forskare att föreläsa på vårens viktigaste seminarieserie.

Gratis inträde. Vi bjuder på lunch vid varje tillfälle, från kl. 11. Anmäl dig via länkarna nedan. 

Välkommen till Filmstaden Sergel, Hötorget, Stockholm.


Varför drabbas kvinnor mer av stress på jobbet än män? (Svaret är inte det du tror.)

12 februari 2020, kl. 11.45–13.00.

Anmäl dig här

Kvinnor sjukskrivs för stress oftare än män. Samtidigt visar forskning att det inte finns någon betydande skillnad mellan könen i hur de reagerar om de utsätts för samma belastning. 

Vilken roll spelar anställningsvillkor, belastning, resurser och hur många anställda det går på varje chef? Hur kan vi organisera arbetsplatsen så att kvinnor inte blir sjuka av stress?

I det här seminariet tittar vi bortom den ojämna fördelningen av arbete i hemmet och analyserar orsaker till kvinnors stressrelaterade ohälsa. Vi diskuterar också konkreta lösningar på problemen.

Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap, Stockholms universitet, föreläser om orsaker till kvinnors höga sjukskrivningar och organisatoriska faktorer på den könssegregerade arbetsmarknaden. 

Därefter följer ett panelsamtal med  Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, samt Annika Vänje, docent, Karolinska Institutet, och ledare för ett program för att motverka sexuella trakasserier inom akademin.

Moderator är Sonja Schwarzenberger, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Arena Opinion.

Här är Annikas Härenstams ppt-presentation (pdf)


Identitetskris på jobbet? Så påverkar arbetsuppgifterna vår självbild.

4 mars 2020, kl. 11.45–13.00.

Vilka samband finns mellan stress och att tvingas utföra arbetsuppgifter som upplevs onödiga eller som är nödvändiga men borde göras av någon? I det här seminariet reder vi ut hur självbilden och måendet påverkas av att jobba med vad som med ett gemensamt namn kallas illegitima arbetsuppgifter.

Vilka kopplingar finns det till yrkesidentitet, sömnproblem, utmattning och bitterhet? Drabbas kvinnor i högre grad än män av den här typen av stress i arbetslivet? Vilka yrkesgrupper eller andra grupper är mest utsatta? Hur påverkas känslan att vara delaktig i samhället om jobbet känns meningslöst?

På seminariet föreläser Gunnar Aronsson professor e.m. i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet om en typ av stressorer som har särskilt stark koppling till självkänsla och identitet varpå ett panelsamtal följer. Därefter följer ett panelsamtal med ytterligare tre deltagare:

Anmäl dig här

Maria Albin, professor och överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet.
David Eklind Kloo, leder projektet Arbetets mening för tankesmedjan Arena Idé.
Inger Ehn Knobblock, utredare på ST, medverkar i projektet Arbetets mening.

Moderator är Sonja Schwarzenberger, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Arena Opinion.


Så skadar sexuella trakasserier hela arbetsplatsen

2 april 2020, kl. 11.45–13.00

Anmäl dig här

På vilket sätt stressar sexuella trakasserier inte bara den utsatta personen utan hela arbetsgruppen? Vilka samband finns det mellan verbala trakasserier och psykisk ohälsa? Hur realistiskt är det att sträva efter nolltolerans mot sexuella trakasserier på jobbet? Och den akuta frågan efter #metoo – vilka förebyggande åtgärder fungerar?

Under seminariet föreläser Fredrik Bondestam, fil.dr i sociologi, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, om hur sexuella trakasserier påverkar stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 

Därefter följer ett panelsamtal med Johanna Rickne, professor i ekonomi vid Stockholms universitet, och Anna Nyberg, leg. psykolog och docent i psykologi, Stressforskningsinstitutet. 

Moderator är Sonja Schwarzenberger, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Arena Opinion.