Seminarium Lycka på jobbet ger livskvalitet och produktivitet

24 Apr 2018 12:30 - 24 Apr 2018 13:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4, Stockholm
Välkommen till ett seminarium om lyckan på svensk arbetsmarknad. I rapporten Lyckan på svensk arbetsmarknad – trender, konsekvenser och åtgärder (Arena Idé 2018) introducerar Daniel Lind den nationalekonomiska forskningen om välbefinnande i arbetslivet och tillämpar den på svensk arbetsmarknad.

Rapporten visar att det är viktigt att stimulera kreativiteten i arbetet, att arbetet inte påverkar livet i övrigt negativt, och att det kännetecknas av en rimlig nivå på negativ stress. Vidare handlar det om att ge individen ett så stort inflytande som möjligt över vilka arbetsuppgifter som ska utföras, säkerställa att verksamheten drivs på ett rättvist sätt och att det är högt i tak och att verksamheten kan ifrågasättas. En förändring i den här riktningen bär på möjligheten till både ökad livskvalitet och högre produktivitet.

Medverkande
Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek och författare till rapporten

Kommentarer av
Petra Lindfors, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Filip Fors, Sociologiska institutionen Umeå Universitet

Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad, Arena idé

En enklare lunchsmörgås serveras från 12.00

Obligatorisk föranmälan.