Jämlikheten som försvann och hur och varför den bör återupprättas

Arena Idé och ABF

26 Jan 2021 15:00 - 26 Jan 2021 16:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

 

Med Per Molander och Lisa Pelling.

Under de senaste dryga 30 åren har ojämlikheten ökat kraftigt i Sverige, även om vi fortfarande har lägre ojämlikhet än många andra europeiska länder. Varför har det blivit så, och varför är detta olyckligt? Vad kan göras för att minska ojämlikheten? Det var huvudfrågor för den av regeringen tillsatta Jämlikhetskommissionen, som i augusti 2020 lämnade sitt betänkande. Utredningen har väckt stort intresse men än så länge inte givit upphov till någon bredare debatt.

Per Molander var ordförande i utredningen och kommer i detta seminarium framför allt svara på frågan: Vad bör göras?

Per Molander har bland annat skrivit böckerna Akvedukten vid Zaghouan, Condorcets misstag, Allt är vågor och Ojämlikhetens anatomi.

Samtalspartner är Lisa Pelling, som är utredningschef på Arena Idé.
Samtalsledare är Carl Tham.

Anmäl dig här för att få en påminnelse samma dag.

Samtalet kommer sändas på Facebook men går även att se i efterhand här.

Arrangörer: Arena Idé, ABF Göteborg och ABF Stockholm.