Seminarium Internationell utblick: Kuba – olika syn på landet

15 Oct 2020 18:00 - 15 Oct 2020 19:00
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm.

Kuba är en enpartistat, där också till staten kopplade organisationer kan föra fram kandidater i val. De medborgerliga och politiska rättigheterna är fortsatt kringskurna. Många exilkubaner finns i dag utomlands, framför allt i USA, som i allmänhet är kritiska till förhållandena i det gamla hemlandet.

Många har beundrat Kuba för landets sociala reformer och jämlikhetssträvanden på områden som sociala rättigheter, sjuk- och hälsovård och utbildning, till skillnad från åtskilliga andra utvecklingsländer. Numera tar Kuba betalt för läkarexport till andra länder som tidigare tillhandahölls på generösa villkor för mottagarna.

Under de senaste tio åren har vissa marknadsekonomiska reformer genomförts och en del avregleringar skett. Kuba har drabbats hårt, särskilt ekonomiskt, av sanktionerna som USA införde strax efter revolutionen 1959, och som FN:s generalförsamling upprepade gånger har uttalat sig emot. Under president Obamas tid påbörjades en normalisering av de amerikansk-kubanska förbindelserna, som återtagits under Trumps presidentperiod.

Också i Sverige skiljer sig uppfattningarna om  Kubas utveckling. Hur ser situationen och de närmaste framtidsutsikterna i landet ut? Vilka relationer bör FN, EU och Sverige ha till Kuba?

Medverkande

Thomas Gustafsson, journalist och författare, Kubakännare

Erik Jennische, Latinamerikaansvarig, Civil Rights Defenders, författare till Arena Idés rapport om EU och Kuba I väntan på vadå?

Lars Palmgren, tidigare Sveriges Radios Latinamerikakorrespondent

Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé

Samtalsledare: Andrés Rivarola, chef för Nordiska Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41

Entré 90 kr för vuxna, 70 kr för studerande och pensionärer. Köp biljett

Arrangörer: ABF Stockholm, Nordiska Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet, Arena Idé