I väntan på vadå?

Hur EU förlorade kampen för demokrati på Kuba

Den kubanska revolutionen fyllde 60 år 2019. Våren 2020 har den styrt kubanernas liv längre efter Berlinmurens fall 1989 än före. Under de första 30 åren förundrades och förfärades omvärlden av den radikala politiska och ekonomiska omvandlingen och Fidel Castros förmåga att hålla landet i sitt grepp. Under de senaste 30 åren har frågan varit: Hur länge kan revolutionen överleva?

Men sedan ett par år ställs den frågan allt mer sällan.

Den här rapporten, som skrivits av en av Sveriges främsta Kuba-kännare, visar hur den kubanska regeringen använt EU:s samarbetsavtal med Kuba för att stärka sin kontroll över Kuba och kubanernas liv och vardag.

Rapporten börjar med ett avsnitt om den kubanska ekonomiska situationen våren 2020, och sedan ägnas ett avsnitt vardera åt de tre centrala förmågor som den kubanska regeringen använder för att behålla makten:

  • förmågan att styra bilden av landet
  • förmågan att ingjuta rädsla hos politiker, diplomater och institutioner
  • förmågan att behålla makten över tiden

Rapporten avslutas med en diskussion om vilka som borde vara principerna för en ny europeisk Kubapolitik.

Om rapportförfattaren

Erik Jennische är till vardags Latinamerikachef på Civil Rights Defenders. Han har även arbetat med demokrati- och människorättsfrågor i östra Europa och på Balkan, och tycker att arbetet för politiska fångar som Gui Minhai och Dawit Isaak borde prioriteras högre i svensk utrikespolitik. De åsikter och analyser som förs fram i texten är författarens egna och delas inte nödvändigtvis av Civil Rights Defenders.