Seminarium Kulturpolitiken i granskningens nålsöga

9 Feb 2023 14:30 - 9 Feb 2023 17:30
Folk och kultur, Eskilstuna

Koalition för kulturdebatt, som Arena Idé är en del av, bjuder in till ett ambitiöst program på Folk och Kultur i Eskilstuna.

Torsdag 9 februari kl 14.30 – 17.30

Detta längre scenprogram innehåller fyra olika delmoment, under var sin egen rubrik och med olika medverkande i de olika samtalen.

Arrangör: Koalitionen för kulturdebatt hålls samman av tankesmedjan Arena Idé och består av organisationer som fackförbunden DIK, Konstnärernas riksorganisation, Fackförbundet Scen & Film, och kulturorganisationer som KLYS, Folkets Hus och Parker, Ideell kulturallians, Konstfrämjandet, Länsteatrarna i Sverige, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, och folkbildare som ABF, Sensus och RIO.

Angivna tider för delmomenten är ungefärliga.

14:30 – 15:20 Den svåra konsten att vara demokratisk (ca 50 minuter)
Ett samtal om begreppen bildning – kultur – demokrati. Varför är kultur en omistlig del av demokratin? Är det skillnad på kulturens värde i sig själv och kulturens värde för demokratin? Vilka svårigheter möter det demokratiska samtalet idag?

Seminariet inleds med en presentation av de viktigaste tankarna i Stefan Jonssons bok ”5 saker som konsten vet om demokratin”.
Medverkande:

 • Stefan Jonsson, författare, litteraturvetare, kritiker och professor i etnicitet vid REMESO, Linköpings universitet
 • Mariya Voyvodova, kulturpolitiker i Göteborg och rektor för Kvinnofolkhögskolan, tidigare yrkesverksam som dansare, född i Bulgarien
 • Alex Voronov, skribent på Liberala Nyhetsbyrån
 • Johan Wennerstrand, skådespelare som arbetat med demokratifrågor bland ungdomar i Södertälje
 • Astrid Assefa, skådespelare, aktiv i Tryck, föreningen för svarta svenska kulturarbetare
 • Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, RIO, och tidigare rektor på Botkyrka folkhögskola.

Samtalsledare: Eva Nikell, journalist och folkbildare, styrelseledamot i RIO

15:30 – 16:20 Att bygga kulturliv i en samverkansmodell (45 minuter)
Samtalet tar avstamp i den pågående utredningen om kultursamverkansmodellen och sätter ljuset på hur kultur skapas i regionerna och lokalsamhällena. Hur ser det ut för det fria kulturlivet i olika delar av landet när det gäller konstnärers och kulturarrangörers villkor och dialoger med regionala kulturförvaltningar och regionalpolitiken? Panelen diskuterar demokratiska processer för det fria kulturlivet inom kultursamverkansmodellen. Hur ser samverkan ut i praktiken mellan förvaltningar, kulturinstitutioner och andra kulturaktörer? Lever regionerna upp till det dialogarbete med civilsamhället och det professionella kulturlivet som modellens riktlinjer kräver.

Samtalsledarna Karin Inde och Calle Nathanson inleder med bakgrundsfakta och kort samtal om läget. (10 minuter)

Medverkande:

 • Sara Edström, konstnär, ordförande Konstnärernas Riksorganisation
 • Conny Brännberg (KD), vice ordförande, SKRs beredning för kultur och fritid, f.d. ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen
 • Vanessa Labañino, House of Possibilitas Hisings Backa, tidigare ordförande MAIS och Musikcentrum Riks
 • Mursal Isa (MP), konsult, föreläsare, f.d. ordförande kultur- och bildningsnämnden Region Dalarna
 • Maria Tsakiris, tillförordnad kulturchef Region Skåne

Samtalsledare: Karin Inde, ordförande KLYS, och Calle Nathanson, ordförande Ideell Kulturallians

16.20 – 16.35 Kulturinslag med Astrid Assefa

16:45 – 17:30 Kulturens kraft – demokratins överlevnad (40 minuter)
Vi måste ständigt värna och utveckla demokratin. I en situation med ökad oro, krig i Ukraina, efterdyningarna av pandemin och stora kostnadsökningar skapas nya svårigheter och spänningar. Folkets Hus och Parker har tagit initiativ till projektet ”Demokratisk beredskap”. I projektet publicerades 2022 en undersökning i samarbete med Novus som visar att demokratin befinner sig i ett sårbart läge. Kultur är en arena för samtal och fördjupning – en plats där olika synsätt och hållningar kan diskuteras och prövas, där det är möjligt att föreställa sig ett bättre samhälle och åstadkomma förändring. Det här samtalet tar upp frågor om den roll som kulturskapare, verksamma inom ideell kultursektor och media, spelar för demokratin och samhällets utveckling. Vad kan vi göra här och nu och vilka är våra nästa steg för att stärka demokratin?

Medverkande:

 • Ola Larsmo, författare
 • Susanna Dahlberg, vd Riksteatern
 • Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker och ordförande Ideell kulturallians
 • Karin Olsson, biträdande chefredaktör Expressen

 

Arrangör: Koalition för kulturdebatt och Arena Idé

Plats: Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Torsdag 14:30 – 17:35

Koalition för kulturdebatt är ett nätverk. Koalitionens syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten.