Koalition för kulturdebatt

Koalitionens syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten.

Med i koalitionen är ABF, Arena Idé, DIK, Folkets hus och parker, Konstfrämjandet, Sveriges Konstföreningar, Konstnärernas Riksorganisation, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Länsteatrarna, RiksSkådebanan, Runö folkhögskola, Sensus och Teaterförbundet.

Kategorier:
Allmänt