Koalition för kulturdebatt

Okategoriserade

Koalitionens syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten.

ABF, Amatörkulturens samrådsgrupp, Arena Idé, Folkets Hus och Parker, KLYS, Konstfrämjandet, Konstnärernas Riksorganisation, RiksSkådebanan, Riksteatern, SENSUS, Svenska Kyrkan, Sveriges Författarförbund, Sveriges Konstföreningar, Teaterförbundet, Länsteatrarna i Sverige och Folk och Kultur.