Koalition för kulturdebatt

Okategoriserade

Koalitionens övergripande syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten.

Vi är Koalition för kulturdebatt: ABF, Amatörkulturens samrådsgrupp, Arena Idé, Folkets Hus och Parker, KLYS, Konstfrämjandet, Konstnärernas Riksorganisation, RiksSkådebanan, Riksteatern, Runö Folkhögskola, SENSUS, VISION, Svenska Kyrkan, Sveriges Författarförbund, Sveriges Konstföreningar, Tankesmedjan Det Osynliga, TCO, Teaterförbundet, Länsteatrarna i Sverige och Folk och Kultur.