Konferens Nyanländas röster – Konferens om Invandrarindex 2017

26 Jan 2018 09:30 - 26 Jan 2018 16:00
Stockholm

Nationell konferens 26 januari om Invandrarindex unika undersökning av nyanländas erfarenheter i 30 svenska kommuner

Presentationerna går att ladda ner här.

Undersökningen Invandrarindex har under hösten 2017 genomförts i ett representativt urval av 30 svenska kommuner under Sfi- och gymnasielektioner. 2500 vuxna och 1400 ungdomar har svarat. Detta gör Invandrarindex till den mest omfattande och ambitiösa undersökningen kring nyanländas villkor, drömmar och ambitioner som har gjorts i Sverige.

Undersökningen ger unik och angelägen kunskap om hur nyanlända upplever mottagande och integration i Sveriges kommuner.

Konferensen vänder sig till alla som är professionellt engagerade i integrationen av nyanlända. I nuläget har konferensen över 100 anmälda deltagare ifrån kommuner, civilsamhället, akademin och statliga myndigheter.

Konferensen kostar 950 kronor, då ingår frukostfralla, två-rätters lunch, fika och material. 
Betalning sker via faktura. Anmälan sker via länk som finns bifogad i mejlen. Vid frågor kontakta:
lisa.pelling@arenagruppen.se

Tid


Fredag den 26 januari 2018 kl. 10:00-16:00, registrering från kl. 09:30

Plats

Konferensen hålls på Tegelbacken konferens på Tegelbacken 4A, mitt i centrala Stockholm med fem minuters gångavstånd från Stockholm Central och Cityterminalen.

Sista anmälningsdag 22 januari kl 17:00

Program

09.30 Frukostfralla och registrering

10.00 Migration i världen och i Sverige idag

Vikarierande chef för UNHCR i Sverige Wilfried Buchhorn berättar om läget i världen och Cecilia Tuvesson från Migrationsverkets omvärldsenhet redovisar de senaste prognoserna för migrationen till Sverige.

10.30 Detta är Invandrarindex 2017

Undersökningen Invandrarindex 2017 presenteras av initiativtagare och VD för Invandrarindex Fredrik Lundvall och Per Lundgren, Ipsos-Archway.

10.50 Hur kan Invandrarindex användas i kommunerna?

Cecilia Lindelöf, integrationssamordnare Vallentuna kommun och Annelie Ingmar, integrationssamordnare Ljungby kommun, berättar hur deltagandet i undersökningen gick till och hur de tänker använda sig av resultaten av Invandrarindex 2017

11.00 Möjligheterna med Invandrarindex

Peter Esaiasson, professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet berättar hur undersökningen har gått till och diskuterar vad indexet kan bidra med.

11.30 Nyanländas situation i Sverige idag

Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, presenterar resultat från undersökningen Invandrarindex 2017.

12.00 Sverige och de nyanlända: regeringens perspektiv

Erik Nilsson (S), statssekreterare åt Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, ger regeringens perspektiv på nyanländas situation i Sverige.

12.30 Lunch

13.30–14.30 Tematiska workshops

Varje tematisk workshop gör en djupdykning i undersökningen tillsammans med experter på de olika områdena. Välj mellan:

– Boende. Med Dan Gaversjö, Invandrarindex samt tidigare expert på integration vid SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).

– Arbetsmarknad och entreprenörskap. Med Jennie K. Larsson, kvalificerad utredare på Arbetsförmedlingens forskningsenhet, Rafael Bermejo, grundare av Stiftelsen IFS och expert på nyanländas företagande samt Merhawit Weldegebriel Tesfay, Arbetsförmedlingen, medförfattare till rapporten “I centrum av etableringen: Deltagares upplevelser av etableringsinsatser och mötet med Arbetsförmedlingen”.

– Ensamkommande ungdomar. Med Kenneth Andersson, expert på mottagningsstöd och etablering av ensamkommande vid Migrationsverket, och Daniel Hedlund, postdoktor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

– Föreningsliv och idrott. Med Lillemor Lindell, ansvarig för integration på Riksidrottsförbundet.

– Utbildning, kompetens och validering. Med Lars Petersson, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet (UHR), och Maria Sundbom Ressaissi, handläggare på Folkbildningsrådet.

– Hälsa och psykiskt mående. Med Anna Mia Ekström, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.

14.30 Fikapaus

14.45 Skiljer sig värderingar mellan migranter och majoritetsbefolkningen?

Bi Puranen, docent och forskare vid Institutet för framtidsstudier samt generalsekreterare vid World Values Survey, diskuterar de svenska resultaten ur ett globalt perspektiv.

15.15 Hur går vi vidare?

Paneldebatt med representanter för arbetsmarknadens parter och riksdagspolitiker. Med Ali Esbati (V), ledamot i arbetsmarknadsutskottet, Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson, Ulf Tengroth, Ekan Management och Mattias Schulstad, integrationspolitiskt ansvarig, LO.

16.00 Avslutning

Moderatorer under hela dagen är Lisa Pelling, doktor i statsvetenskap och utredningschef på Arena Idé.