Nyanländas röster

Undersökningen Invandrarindex har under hösten 2017 genomförts i ett representativt urval av 30 svenska kommuner under Sfi- och gymnasielektioner. 2500 vuxna och 1400 ungdomar har svarat. Detta gör Invandrarindex till den mest omfattande och ambitiösa undersökningen kring nyanländas villkor, drömmar och ambitioner som har gjorts i Sverige.

Den 26 januari arrangerade Arena Idé tillsammans med Invandrarindex konferensen Nyanländas röster. Under dagen fick deltagarna ta del av lärdomar från 2017 års undersökning, samt analyser av hur kommunerna, politiken och civilsamhället kan använda sig av resultatet.

Konferensen har nyligen uppmärksammats av Svenska kyrkan, läs referatet här

Nedanför hittar du presentationer och inspelningar från dagen.
Inspelningarna går även att ladda ner via iTunes eller valfri podcast-app.

Migration i världen och i Sverige idag

Cecilia Tuvesson från Migrationsverkets omvärldsenhet redovisar de senaste prognoserna för migrationen till Sverige

 

Detta är Invandrarindex 2017

Undersökningen Invandrarindex 2017 presenteras av initiativtagare och VD för Invandrarindex Fredrik Lundvall och Per Lundgren, Ipsos-Archway.

Möjligheterna med Invandrarindex

Peter Esaiasson, professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet berättar hur undersökningen har gått till och diskuterar vad indexet kan bidra med.

Nyanländas situation i Sverige idag

Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, presenterar resultat från undersökningen Invandrarindex 2017.

 

Sverige och de nyanlända: regeringens perspektiv

Erik Nilsson (S), statssekreterare åt Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, ger regeringens perspektiv på nyanländas situation i Sverige.

 

Skiljer sig värderingar mellan migranter och majoritetsbefolkningen?

Bi Puranen, docent och forskare vid Institutet för framtidsstudier samt generalsekreterare vid World Values Survey, diskuterar de svenska resultaten ur ett globalt perspektiv.

 

Hur går vi vidare?

Paneldebatt med representanter för arbetsmarknadens parter och riksdagspolitiker. Med Ali Esbati (V), ledamot i arbetsmarknadsutskottet, Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson, Ulf Tengroth, Ekan Management och Mattias Schulstad, integrationspolitiskt ansvarig, LO.


Mer info om konferensen, klicka här.

 

Kategorier:
Allmänt