Seminarium Ny rapport om skolsegregationen i Sverige

8 Nov 2018 09:00 - 8 Nov 2018 00:00
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

Skolsegregationen har fått fäste i kommuner runt om i landet. Det visar den nya rapporten Ett söndrat land – Skolval och segregation i Sverige från Arena Idé.

Två parallella skolsystem har vuxit fram i Sverige, där välutbildade och svenskfödda familjer väljer bort skolor med barn till lågutbildade och familjer med invandrarbakgrund.

Rapportförfattarna German Bender och Per Kornhall presenterar sina resultat och en expertpanel diskuterar hur skolsegregationen kan brytas.

Medverkande:

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi Stockholms universitet och skolforskare
Boel Godner (S), ordförande för kommunstyrelsen i Södertälje
Per Kornhall, rapportförfattare, fil dr, oberoende skolexpert, medlem av The European Education and Training Expert Panel och fd ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens skolkommitté
Moderator: German Bender, rapportförfattare och programchef för arbetsmarknad på Arena Idé, där han även ansvarar för utbildningspolitiska frågor

Läs om rapporten på DN Debatt.

Tid: 8 november kl 9.00-10.00 (frukost serveras från kl 8.30)
Plats: ABF-huset på Sveavägen 41

Obligatorisk anmälan