Ett söndrat land – Skolval och segregation i Sverige

Hur ser skolsegregationen ut i Sverige? 30 kommuner granskas i Arena Idés rapport Ett söndrat land – Skolval och segregation i Sverige.

Skolsegregationen har fått fäste i kommuner runt om i landet. Två parallella skolsystem har vuxit fram, där välutbildade och svenskfödda familjer väljer bort skolor med barn till lågutbildade och familjer med invandrarbakgrund.

Rapporten visar också att den hyllade Nyköpingsmodellen i själva verket lett till ökad segregation – på tvärs med lokalpolitikernas ambitioner och mediernas rapportering.


Resultaten i korthet

• 28 av 30 granskade kommuner har tydlig skolsegregation. I över hälften (16) är skolsegregationen i hög grad orsakad av friskolesystemet.

• Av totalt 356 högstadieskolor i de granskade kommunerna är 147 (det vill säga fyra av tio) segregerade. Det innebär att de skolorna är mycket homogena med avseende på föräldrarnas bakgrund.

• Friskolor är kraftigt överrepresenterade bland skolor med hög andel svenskfödda och/eller välutbildade föräldrar. Kommunala skolor dominerar stort bland skolorna som har många elever vars föräldrar har lägre utbildningsnivå och/eller är utrikesfödda.

Lyssna på Rapportpodden
Tjugo minuters samtal om skolsegregationen i Sverige, med rapportförfattarna.


Seminarium: Ett söndrat land 

Rapportförfattarna German Bender och Per Kornhall presenterar sina resultat och en expertpanel diskuterar hur skolsegregationen kan brytas. Seminariet spelades in den 8 november kl 9.00-10.00 på ABF-huset i Stockholm. Medverkande:

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.
Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi Stockholms universitet och skolforskare.
Boel Godner (S), ordförande för kommunstyrelsen i Södertälje.
Per Kornhall, rapportförfattare, fil dr, oberoende skolexpert, medlem av The European Education and Training Expert Panel och fd ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens skolkommitté.
Moderator: German Bender, rapportförfattare och programchef för arbetsmarknad på Arena Idé.


Om rapportförfattarna

German Bender är programchef för arbetsmarknad på Arena Idé, där han även ansvarar för utbildningspolitiska frågor.

Per Kornhall är fristående skolexpert och har stor erfarenhet av det svenska skolsystemet både som lärare, undervisningsråd vid Skolverket och kommunal skolstrateg. Han är författare till flera böcker, bland annat Skola på vetenskaplig grund (Natur & Kultur 2016).


Om rapporten i media

Lyssna på sammanfattningen av rapporten med Per Kornhall och German Bender i Rapportpodden: Om skolsegregationen i Sverige

DN Debatt: Skolsegregationen har spritt sig till hela landet

Repliker på DN debatt:
Svenskt Näringsliv: Minskad valfrihet minskar inte skolsegregationen
Fores: Risk att politiker följer villospår i reformeringen av skolan
Slutreplik: Verklighetsfrånvänt förklara bristande likvärdighet med boendesegregation.

SR Studio Ett: Skolan, segregationen och det fria skolvalet

Dagens Nyheter: Forskare ense om att skolvalet ökar segregationen

Dagens Nyheter: Framgångsrika skolländer häpnar över alla förändringar här

Ledare i Upsala Nya Tidning: Skoldebatt med blinda fläckar

Ledare i Hallandsposten: Fundamental frihetsfråga leder till ökad skolsegregation

Expressen: Skolexperimentet fick medelklassen att lämna – vad hände?

Sveriges Radio P4: Nyköpingsmodellen ledde inte till minskad segregation

Skolvärlden: Skolexperten: “Vårt skolsystem ökar segregationen”

Skolvärlden: Skolsegregation finns i hela landet

Skolvärlden: Lärarfacken: Förbjud kötid för att få in elever på friskolor

Lärarnas tidning: Kommunerna kan inte stoppa segregationen

Mikael Feldbaum i Arbetsvärlden: Två bilder som förklarar varför kommunerna är chanslösa mot segregationen

Dagens Arena: Skolsegregation i 93 procent av mellanstora kommuner

Zoran Alagic på Lärarnas Riksförbund: Skolsegregationen i Sverige

Södermanlands Nyheter: Nyköpingsmodellen har lett till ökad segregation

Hela Gotland: Gotländska skolor blir mer segregerade

Barometern: Inga experiment med barn

Bohusläningen: Segregation en utmaning i skolorna

Bohusläningen: Ramnerödsskolan – mest segregerad av alla skolor

ETC Debatt: Kasta ut den trojanska hästen från skolan

Daniel Suhonen i Dagens Samhälle: Socialdemokratin måste nå folket igen

Helsingborgs Dagblad Debatt: De skillnader som finns mellan skolorna i Helsingborg är oacceptabla

Helsingborgs Dagblad Debatt: Varför får det inte utredas hur segregationen kan minska och likvärdigheten öka?

Läraren: En skola för alla – nu flyr eleverna