Seminarium Styrning för en mer jämlik vård

7 Oct 2019 18:00 - 7 Oct 2019 19:30
Arenagruppen, Barnhusgatan 4

Välkommen till en hearing med regeringens utredare Göran Stiernstedt.

Göran Stiernstedt har fått regeringsuppdrag att leda en utredning om styrning för en mer jämlik vård (SOU 2017:08). Utredningen fick en rad skarpa direktiv. Bland annat ska utredningen ”lämna förslag som syftar till att få bort vinstjakten i vården.” Utredningen ska också analysera om lagen om valfrihetssystem och etableringsfrihet för vårdföretagen  ”överensstämmer” … ”med principen om vård efter behov på lika villkor för hela befolkningen.”

Göran Stiernstedt lämnar över utredningen till regeringen den 1 oktober. Redan veckan efter, måndagen den 7 oktober, kommer han till Arena Idé för ett samtal med Göran Dahlgren, författare till boken När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ (Premiss 2018).

Moderator är Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé och ansvarig för tankesmedjans arbete om vårdens vägval. Läs mer om tidigare seminarier, publikationer och böcker här.

Tid och plats:
Måndag 7 oktober kl 18:00–19:30 (OBS tiden)
Arenagruppens lokaler på Barnhusgatan 4, 4 trappor

Ingen entré. Obligatorisk föranmälan.

Evenemanget är ett samarbete med nätverket Gemensam välfärd och S-föreningen för bättre och jämlik hälsa