Vårdens vägval

Arena Idé granskar frågor som rör den svenska sjukvården och omsorgen. Här hittar du videor, rapporter och böcker.

Under 2021 ordnar Arena Idé en seminarieserie kring den uppmärksammade boken Jämlik vård – en handlingsplan skriven av Göran Dahlgren och Lisa Pelling. Läs mer här och anmäl dig här ›› 

En nationell studiecirkel kring boken startar den 22 september 2021. Läs mer här ›› 

Vill du starta en studiecirkel om jämlik vård? Vi har tagit fram  en studiehandledning tillsammans med ABF, den är gratis att ladda ner. 

 


Äldreomsorgen och coronapandemin | 20 januari 2021

Med Sven Erik Wånell, sekreterare i coronakommissionen och tidigare chef för Äldrecentrum, samt Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet.


Hur bygger vi en bättre äldreomsorg efter pandemin? | 12 januari 2021

Medverkande: Socialminister Lena Hallengren, Tobias Baudin, förbundsordförande för Kommunal Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet, Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.


Bok: Jämlik vård – en handlingsplan

Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård.

Den här boken beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård.

Boken är skriven för politiker, vårdanställda, frivilligorganisationer, fackligt aktiva och alla andra med intresse för vårdpolitiska frågor.

Förhoppningen är att boken också ska bidra till en bredare debatt inom studieförbund, pensionärsföreningar och politiska partier om hur vården styrs.

Författare: Lisa Pelling och Göran Dahlgren


Webbinarium: PRO:s syn på äldreomsorgen|25 Jan 2021

Hur ser PRO på läget inom äldreomsorgen och vad kräver förbundet av de politiska instanserna för att äldreomsorgsinsatserna skall fungera bättre? Vilka är de största bristerna som nu har uppdagats under pandemin? Vilka av dessa brister är huvudsakligen kopplade till viruset och dess spridning och vilka är gamla försyndelser?

Christina Tallberg samtalar med Göran Eriksson


Webbinarium: Äldreomsorgen och coronapandemin | 20 Jan 2021

Coronakommissionen lämnade en delredovisning till regeringen den 15 december 2020. Slutsatserna visar att det behövs bättre regelverk, tydligare ansvarsfördelning mellan staten, regionerna och kommunerna samt ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen. En befogad och hård kritik riktas mot staten, regionerna och kommunerna med förslag till en bättre nivå på omsorgen i Sveriges 290 kommuner.

Äldreomsorgens brister har uppmärksammats alltmer under senare år. Nu under pandemin har nivån på omsorgen visat sig inte alls hålla måttet.

Medverkar gör Sven Erik Wånell, sekreterare i coronakommissionen och tidigare chef för Äldrecentrum samt Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet.


Webbinarium: Hur bygger vi en bättre äldreomsorg efter pandemin? | 12 januari 2021

Medverkande: Socialminister Lena Hallengren, Tobias Baudin, förbundsordförande för Kommunal Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet, Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.


Webbinarium: Så bygger vi en stark äldreomsorg efter pandemin | 8 december 2020

Med Tobias Baudin, ordförande för Kommunal Mari Huupponen, utredare och rapportförfattare Marta Szebehely, professor emerita i socialt arbete vid Stockholms universitet Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé.


Rapport: Att stå längst fram: En skildring av villkoren för medlemmar i Kommunal under coronakrisen våren 2020

En skildring av villkoren för medlemmar i Kommunal under coronakrisen våren 2020

Rapporten utgår bland annat från dagliga rapporter från Kommunals avdelningar, enkäter bland tiotusentals skyddsombud, arbetsplatsombud och medlemmar, samt intervjuer med nyckelpersoner.

Rapporten är ett försök att skildra vad som hände när medlemmarna i Kommunal hamnade på coronakrisens frontlinje, och deras kamp för rätten att skydda sig själva och andra från smitta.

Författare: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé

Se även webbinariet om rapporten med Tobias Baudin, Zara Leghissa och Elisabeth Antfolk.Rapport: Hyrpersonal i vården
Varför kostnaderna ökar och hur utvecklingen kan vändas.

I rapporten Hyrpersonal i vården – varför kostnaderna ökar och hur utvecklingen kan vändas förklaras de kommersiella mekanismerna bakom hyrföretagens expansion och vägen ut ur beroendet.

Författare: Johan Enfeldt


Konferens: Ofrivillig ensamhet

I Storbritannien används social gemenskap som recept för bättre folkhälsa och minskad ensamhet. Kan vi i Sverige ta efter?

Huvudtalare
Dr Julian Abel, expert i palliativ medicin från Storbritannien och grundare av organisationen Compassionate Communities.

Jenny Hartnoll, från Storbritannien, arbetar som chef på Health Connections Mendip.

Panel
Med Anah Sjösten, samordnare på en kommunal träffpunkt i Borås, och Elin Färnstrand, PTP-psykolog på en vårdcentral i Norrköping. På svenska.

Inspelat 16 oktober 2020.


Rapport: Skottland visar vägen – en annan sjukvård är möjlig

Genom att bygga en sjukvård utanför marknadens inflytande har man i Skottland lyckats uppnå häpnadsväckande goda resultat. I rapporten “Skottland visar vägen – en annan sjukvård är möjlig” lyfter civilingenjören Lars Taxen, docent vid Linköpings universitet och aktiv inom Nätverket för gemensam välfärd, den skotska modellen för sjukvård vilken varit nästintill osynlig i den svenska debatten. Rapporten tar upp hur den skotska vården är organiserad, hur den växte fram och vilka resultat som den har lyckats uppnå.

Slutsatsen är att en sammanhållen sjukvård baserad på solidaritet och samarbete är överlägsen en vård som har lönsamhet och konkurrens som övergripande principer. Rapporten visar också varför den skotska sjukvården med fördel kan fungera som en förebild för den svenska. Rapporten är ett samarbete mellan Arena idé och Nätverket för gemensam välfärd.


Seminarium: Vad gjorde egentligen konsulterna på Karolinska?

Vad händer med patienternas rätt till god vård när sjukvården styrs av konsulter och vårdbolagens dröm om god lönsamhet går före kvalitet i vården? Den granskande DN reporten Lisa Röstlund kom till Arena Idé för att presentera slutsatserna från sin omskrivna bok “Konsulterna – kampen om Karolinska”. På plats för att kommentera och diskutera bokens slutsatser var oppositions-borgarrådet i Stockholm Talla Alkurdi (S). Seminariet arrangerades gemensamt av ABF Stockholm, S-föreningen:Bättre och jämlik hälsa, Arena idé och Nätverket för gemensam Välfärd.


Rapport: Hyrsjuksköterskor i vården – hur det gick till när politikerna tappade kontrollen och hur beroendet av hyrsjuksköterskor kan brytas

På bara fem år har regionernas kostnader för inhyrd vårdpersonal fördubblats, från 2,8 till 5,4 miljarder. Allra störst är ökningen för sjuksköterskor. I rapporten “Hyrsjuksköterskorna i vården – hur det gick till när politikerna tappade kontrollen och hur beroende av hyrsjuksköterskor kan brytas” undersöker Johan Enfeldt upphandlingar, ramavtal och årsberättelser samt detaljgranskar regionerna Uppsala, Västmanland och Gävleborg.

Genom att redogöra för orsakerna till och konsekvenserna av den utökade användningen av hyrpersonal lyfter rapporten slutligen fram sex förslag för hur regioner och fackförbund ska arbeta för att lyckas bryta beroendet av den kostsamma hyrpersonalen.


Seminarium: Konsulterna – kampen om Karolinska

Journalisterna Anna Gustavsson och Lisa Röstlund kommer till Arena Idé för att berätta om sin nyutgivna bok ”Konsulterna – kampen om Karolinska.” Båda är nominerade till Stora Journalistpriset för sina reportage i Dagens Nyheter om införandet av ”värdebaserad vård” på Nya Karolinska i Solna.

Boken skildrar berättelsen om hur ett nytt och oprövat vårdkoncept, så kallad värdebaserad vård, infördes på det nya sjukhuset trots enorma protester från sjukhusets anställda. Vårdformen lovades av Boston Consulting Group revolutionera hela sjukvården, men visade sig istället leda till en betydligt dystrare verklighet.


Seminarium: Ofrivillig ensamhet

Forskning visar att ofrivillig ensamhet är lika farligt för hälsan som rökning och övervikt. Vad kan Sverige lära av Storbritannien som arbetat effektivt mot ensamhet i flera år Med Lena Dahlberg, docent i socialt arbete och riksdagsledamöterna Jakob Forssmed (KD) och Karin Rågsjö (V).

Välkomstord: Kerstin Thelander, initiativtagare. Moderator är Lisa Pelling. Arrangör: Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd. Från 13/2. SVT Forum filmade seminariet om ofrivillig ensamhet.


Bok: När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ

Göran Dahlgrens bok om hur marknadiseringen av vården gick till, och hur den kan stoppas.


Rapport: Inte ett parti som andra – en granskning av Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik

Sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet den 9 september 2018. I maj 2017 deklarerade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att SD ska “bli vårdpartiet i Sverige”. Den här rapporten granskar Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik, vad den innebär i praktiken för människor som har behov av vård och för de människor som arbetar inom vården.

Rapporten bygger på Sverigedemokraternas program (från principprogram till valplattformen) samt på de senaste två årens sverigedemokratiska motioner i riskdagen och de tio största landstingen.


Rapport: Marknadiseringen av den svenska sjukvården – så gick det till

Den svenska sjukvården har reformerats i grunden sedan början av 1990-talet. Då inleddes en period av avreglering, konkurrensutsättning, marknadisering och privatisering. Motiveringarna hämtades från Storbritannien och USA och kom även att prägla reformeringen av skolan, järnvägen och elmarknaden.

I den här rapporten går Mats Wingborg igenom hur den svenska sjukvården reformerats, från konkurrensutsättning där resurser styrdes utifrån marknadsprinciper till öppnandet för fler privata utförare och privatiseringar, samt beslutet om lagen om valfrihetssystem. Rapporten lyfter även vilka konsekvenser som dessa förändringar har fått.


Rapport: Nya Karolinska – ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård?

Nya Karolinska har bevakats sedan 2016 som något av ett skandalprojekt i fråga om bristande projektstyrning och, framför allt, mycket höga kostnader. På senare tid har verksamheten i huset diskuterats alltmer: sjukvården på Nya Karolinska genomgår en omorganisation som dragit på sig kritik. Organisationsmodellen har utarbetats av den amerikanska konsultfirman Boston Consulting Group och ekonomen Michael Porter, och presenterats under namnet ”värdebaserad vård”. Men vad är ”värdebaserad vård” för något egentligen, och vad innebär det för sjukvården? Vad är det ”värdebaserade”? Det finns många frågor som behöver svar.

”Värdebaserad vård” har felaktigt presenterats som en vårdmodell för ett sjukhus. I själva verket är value based competition, som det heter på engelska, en konkurrensmodell för marknadisering av sjukvården. I en den här rapporten visar Jesper Meijling det politiska syftet med införandet av värdebaserad vård.

Läs Jesper Meijlings debattartikel i Svenska Dagbladet här ››

 

Dagens nyheter skrev om rapporten. Läs artikeln här ››

Veronica Palm, ledarskribent på Arbetet, om värdebaserad vård och NKS. Läs artikeln här ››

Tidigare seminarier

Måndag 14 maj 18.00 – 20.00

Vart är psykiatrin på väg?

Vad betyder den nuvarande ekonomistyrningen för psykiatrin? Är den anhörige en tillgång eller ett hinder? Varför försvinner duktig personal? Hur kan vi möta den psykiska ohälsan bättre? 

Dessa frågor diskuteras vid ett rundabordssamtal som arrangeras av Arena Idé tillsammans med ABF och S-föreningen för bättre och jämlik hälsa.

Medverkande:
Johan Cullberg, psykiater, psykoanalytiker, professor, författare
Maria Skott, sjuksköterska, med.dr, forskare, chef inom psykiatrin
Karin Collste, överläkare, med.dr, psykiater, forskare
Monica Beckman, ordförande IFS Sthlmsdistriktet, ordförande Livgivarna IFS Nacka/Värmdö, anhörig
Irene Dolk Castellanos, specialpedagog, anhörig
Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S)

Moderator: Malin Dahlberg Markstedt

Tid och plats:
Måndag 14 maj 18.00–20.00
ABF-huset, Sveavägen 41, Katasalen
Fri entré, ingen föranmälan.

Privatisering av sjukvården, offentlig-privat samverkan och slutet på NHS

– Allyson Pollock på sverigebesök

Arena Idé och Gemensam välfärd bjöd den 15 mars in till på seminarium med brittiska folkhälsoforskaren Allyson Pollock.

Allyson Pollock, professor i folkhälsa och chef för Institutet för hälsa och samhälle vid Newcastle University, är en av Europas ledande sjukvårdsforskare.  Pollock har sedan 1993 gjort flera utredningar för Storbritanniens regering om de OPS-investeringar som gjorts inom offentlig sektor i landet, främst i relation till sjukvården. Även i Sverige har stora delar av sjukvården privatiserats och OPS (offentlig-privat samverkan) är en flitigt använd metod vid offentliga upphandlingar. Ett exempel på en hårt kritiserad OPS är Nya Karolinska Sjukhuset.

Om du missade föredraget – eller vill se presentationen igen – kan du ladda ned PowerPointen nedan.

Allyson Pollocks besökt väckte stor uppmärksamhet:

Svenska Dagbladet 2018-03-15 “Brittisk expert om NKS: Försök bryta avtalet, politiker”

Ekot 2018-03-16 “Kontroversiella byggavtal möter ris och ros”

Dagens Arena 2018-03-16 “Ett Nya Karolinska på steroider”

Dagens ETC 2018-03-19 “Dödsfallen ökar med flera tusen sedan privatisering”