Vårdens vägval

Är det marknadisering och fler privata aktörer som krävs för att göra den svenska vården mer effektiv? Eller finns det andra sätt att skapa en bra och jämlik vård? Arena Idé granskar frågor som rör den svenska sjukvården. Här hittar du aktuella evenemang, rapporter och böcker.

Seminarium: Skottland visar vägen för jämlik sjukvård

Är Skottland beviset på att en jämlik vård är möjlig? Lars Taxén kommer till Karolinska institutets Biomedicum för att presentera rapporten ”Skottland visar vägen – en annan sjukvård är möjlig” vilken han skrivit för Arena Idé och Nätverket för gemensam välfärd.

Rapportens slutsatser är att en sammanhållen sjukvård baserad på solidaritet och samarbete, likt den skotska, är överlägsen en vård som har lönsamhet och konkurrens som övergripande principer.

Rapporten visar också varför den skotska sjukvården med fördel kan fungera som en konkret förebild för den svenska. Medverkar på seminariet gör också Dave Watson från fackförbundet UNISON, det största fackförbundet inom vårdsektorn i Skottland.


Rapport: Skottland visar vägen – en annan sjukvård är möjlig

Genom att bygga en sjukvård utanför marknadens inflytande har man i Skottland lyckats uppnå häpnadsväckande goda resultat. I rapporten “Skottland visar vägen – en annan sjukvård är möjlig” lyfter civilingenjören Lars Taxen, docent vid Linköpings universitet och aktiv inom Nätverket för gemensam välfärd, den skotska modellen för sjukvård vilken varit nästintill osynlig i den svenska debatten. Rapporten tar upp hur den skotska vården är organiserad, hur den växte fram och vilka resultat som den har lyckats uppnå.

Slutsatsen är att en sammanhållen sjukvård baserad på solidaritet och samarbete är överlägsen en vård som har lönsamhet och konkurrens som övergripande principer. Rapporten visar också varför den skotska sjukvården med fördel kan fungera som en förebild för den svenska. Rapporten är ett samarbete mellan Arena idé och Nätverket för gemensam välfärd.


Seminarium: Vad gjorde egentligen konsulterna på Karolinska?

Vad händer med patienternas rätt till god vård när sjukvården styrs av konsulter och vårdbolagens dröm om god lönsamhet går före kvalitet i vården? Den granskande DN reporten Lisa Röstlund kommer till Arena Idé för att presentera slutsatserna från sin omskrivna bok “Konsulterna – kampen om Karolinska”. På plats för att kommentera och diskutera bokens slutsatser är oppositions-borgarrådet i Stockholm Talla Alkurdi (S). Seminariet arrangeras gemensam av ABF Stockholm, S-föreningen:Bättre och jämlik hälsa, Arena idé och Nätverket för gemensam Välfärd.


Rapport: Hyrsjuksköterskor i vården – hur det gick till när politikerna tappade kontrollen och hur beroendet av hyrsjuksköterskor kan brytas

På bara fem år har regionernas kostnader för inhyrd vårdpersonal fördubblats, från 2,8 till 5,4 miljarder. Allra störst är ökningen för sjuksköterskor. I rapporten “Hyrsjuksköterskorna i vården – hur det gick till när politikerna tappade kontrollen och hur beroende av hyrsjuksköterskor kan brytas” undersöker Johan Enfeldt upphandlingar, ramavtal och årsberättelser samt detaljgranskar regionerna Uppsala, Västmanland och Gävleborg.

Genom att redogöra för orsakerna till och konsekvenserna av den utökade användningen av hyrpersonal lyfter rapporten slutligen fram sex förslag för hur regioner och fackförbund ska arbeta för att lyckas bryta beroendet av den kostsamma hyrpersonalen.


Seminarium: Konsulterna – kampen om Karolinska

Journalisterna Anna Gustavsson och Lisa Röstlund kommer till Arena Idé för att berätta om sin nyutgivna bok ”Konsulterna – kampen om Karolinska.” Båda är nominerade till Stora Journalistpriset för sina reportage i Dagens Nyheter om införandet av ”värdebaserad vård” på Nya Karolinska i Solna.

Boken skildrar berättelsen om hur ett nytt och oprövat vårdkoncept, så kallad värdebaserad vård, infördes på det nya sjukhuset trots enorma protester från sjukhusets anställda. Vårdformen lovades av Boston Consulting Group revolutionera hela sjukvården, men visade sig istället leda till en betydligt dystrare verklighet.


Seminarium: Ofrivillig ensamhet

Forskning visar att ofrivillig ensamhet är lika farligt för hälsan som rökning och övervikt. Vad kan Sverige lära av Storbritannien som arbetat effektivt mot ensamhet i flera år? Med Lena Dahlberg, docent i socialt arbete och riksdagsledamöterna Jakob Forssmed (KD) och Karin Rågsjö (V).Välkomstord: Kerstin Thelander, initiativtagare. Moderator är Lisa Pelling. Arrangör: Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd. Från 13/2. SVT Forum filmade seminariet om ofrivillig ensamhet.


Bok: När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ

Göran Dahlgrens bok om hur marknadiseringen av vården gick till, och hur den kan stoppas.


Rapport: Inte ett parti som andra – en granskning av Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik

Sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet den 9 september 2018. I maj 2017 deklarerade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att SD ska “bli vårdpartiet i Sverige”. Den här rapporten granskar Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik, vad den innebär i praktiken för människor som har behov av vård och för de människor som arbetar inom vården.

Rapporten bygger på Sverigedemokraternas program (från principprogram till valplattformen) samt på de senaste två årens sverigedemokratiska motioner i riskdagen och de tio största landstingen.


Rapport: Marknadiseringen av den svenska sjukvården – så gick det till

Den svenska sjukvården har reformerats i grunden sedan början av 1990-talet. Då inleddes en period av avreglering, konkurrensutsättning, marknadisering och privatisering. Motiveringarna hämtades från Storbritannien och USA och kom även att prägla reformeringen av skolan, järnvägen och elmarknaden.

I den här rapporten går Mats Wingborg igenom hur den svenska sjukvården reformerats, från konkurrensutsättning där resurser styrdes utifrån marknadsprinciper till öppnandet för fler privata utförare och privatiseringar, samt beslutet om lagen om valfrihetssystem. Rapporten lyfter även vilka konsekvenser som dessa förändringar har fått.


Rapport: Nya Karolinska – ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård?

Nya Karolinska har bevakats sedan 2016 som något av ett skandalprojekt i fråga om bristande projektstyrning och, framför allt, mycket höga kostnader. På senare tid har verksamheten i huset diskuterats alltmer: sjukvården på Nya Karolinska genomgår en omorganisation som dragit på sig kritik. Organisationsmodellen har utarbetats av den amerikanska konsultfirman Boston Consulting Group och ekonomen Michael Porter, och presenterats under namnet ”värdebaserad vård”. Men vad är ”värdebaserad vård” för något egentligen, och vad innebär det för sjukvården? Vad är det ”värdebaserade”? Det finns många frågor som behöver svar.

”Värdebaserad vård” har felaktigt presenterats som en vårdmodell för ett sjukhus. I själva verket är value based competition, som det heter på engelska, en konkurrensmodell för marknadisering av sjukvården. I en den här rapporten visar Jesper Meijling det politiska syftet med införandet av värdebaserad vård.

Läs Jesper Meijlings debattartikel i Svenska Dagbladet här ››

 

Dagens nyheter skrev om rapporten. Läs artikeln här ››

Veronica Palm, ledarskribent på Arbetet, om värdebaserad vård och NKS. Läs artikeln här ››

Tidigare seminarier

Måndag 14 maj 18.00 – 20.00

Vart är psykiatrin på väg?

Vad betyder den nuvarande ekonomistyrningen för psykiatrin? Är den anhörige en tillgång eller ett hinder? Varför försvinner duktig personal? Hur kan vi möta den psykiska ohälsan bättre? 

Dessa frågor diskuteras vid ett rundabordssamtal som arrangeras av Arena Idé tillsammans med ABF och S-föreningen för bättre och jämlik hälsa.

Medverkande:
Johan Cullberg, psykiater, psykoanalytiker, professor, författare
Maria Skott, sjuksköterska, med.dr, forskare, chef inom psykiatrin
Karin Collste, överläkare, med.dr, psykiater, forskare
Monica Beckman, ordförande IFS Sthlmsdistriktet, ordförande Livgivarna IFS Nacka/Värmdö, anhörig
Irene Dolk Castellanos, specialpedagog, anhörig
Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S)

Moderator: Malin Dahlberg Markstedt

Tid och plats:
Måndag 14 maj 18.00–20.00
ABF-huset, Sveavägen 41, Katasalen
Fri entré, ingen föranmälan.

Privatisering av sjukvården, offentlig-privat samverkan och slutet på NHS

– Allyson Pollock på sverigebesök

Arena Idé och Gemensam välfärd bjöd den 15 mars in till på seminarium med brittiska folkhälsoforskaren Allyson Pollock.

Allyson Pollock, professor i folkhälsa och chef för Institutet för hälsa och samhälle vid Newcastle University, är en av Europas ledande sjukvårdsforskare.  Pollock har sedan 1993 gjort flera utredningar för Storbritanniens regering om de OPS-investeringar som gjorts inom offentlig sektor i landet, främst i relation till sjukvården. Även i Sverige har stora delar av sjukvården privatiserats och OPS (offentlig-privat samverkan) är en flitigt använd metod vid offentliga upphandlingar. Ett exempel på en hårt kritiserad OPS är Nya Karolinska Sjukhuset.

Om du missade föredraget – eller vill se presentationen igen – kan du ladda ned PowerPointen nedan.

Allyson Pollocks besökt väckte stor uppmärksamhet:

Svenska Dagbladet 2018-03-15 “Brittisk expert om NKS: Försök bryta avtalet, politiker”

Ekot 2018-03-16 “Kontroversiella byggavtal möter ris och ros”

Dagens Arena 2018-03-16 “Ett Nya Karolinska på steroider”

Dagens ETC 2018-03-19 “Dödsfallen ökar med flera tusen sedan privatisering”