Trump och hotet mot demokratin

Med Erik Åsard, Sofia Näsström och Sverker Gustavsson.

21 Jan 2021 15:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

Vilka följder får Trumps och republikanernas attacker mot valprocessen och till sist också försök till statskupp? Kan den amerikanska demokratin restaureras? Och vad betyder det för omvärlden? Ger det näring åt dem som redan misstänkliggör och föraktar den demokratiska processen och ifrågasätter de fria medierna? Eller kan det bli en vändpunkt?

Erik Åsard, f.d. föreståndare för Svenska institutet för nordamerikastudier, professor
Sofia Näsström, professor statsvetenskap
Sverker Gustavsson, professor statsvetenskap

Samtalsledare Carl Tham

Anmäl dig här för att få en påminnelse samma dag.

Samtalet kommer sändas på Facebook och går att se i efterhand här.

Arrangörer: Arena Idé, ABF Göteborg och ABF Stockholm.