Webbinarium Varför får vi färre behöriga lärare i skolan?

23 Apr 2021 12:00 - 23 Apr 2021 13:00
https://www.facebook.com/Arenaide/live

Johan Enfeldt om sin nya rapport.

En obehörig lärare har lägre lön, men ger skolan samma intäkter. Detta är en grundläggande orsak till att andelen obehöriga lärare ökar. Det visar Arena Idés nya rapport ”Därför får vi fler obehöriga lärare”.

Rapporten visar också att bristen på behöriga lärare är särskilt stor i socialt utsatta områden och det är en stor skillnad mellan kommunala och fristående skolor. I rapporten redovisas statistik över andelen behöriga lärare i Sveriges samtliga 290 kommuner, friskolorna har en betydligt högre andel obehöriga lärare.

Läs rapporten här.

Anmäl dig här för en påminnelse i mejlkorgen samma dag.

Medverkande: Johan Enfeldt är en tidigare liberal regionpolitiker med en 23-årig politisk karriär. I dag är han medlem i Socialdemokraterna och arbetar aktivt med frågor inom skola, miljö, arbetsmarknad, välfärd och demokrati.

Moderator: German Bender, som är utredningschef på tankesmedjan Arena Idé. Han ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och utbildningspolitiska frågor. Han skriver rapporter och artiklar och kommenterar arbetsmarknads- och utbildningspolitik i media och andra sammanhang. Inom ramen för sitt arbete på Arena Idé bedriver han även forskning om fackligt inflytande, som doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.