Därför får vi fler obehöriga lärare

Det råder bred politisk enighet om att bristen på behöriga lärare är ett av den svenska skolans största problem under överskådlig tid. Ändå ökar andelen obehöriga lärare. Andelen obehöriga lärare är högst i friskolorna.

Den här rapporten redovisas statistik över andelen behöriga lärare i samtliga Sveriges 290 kommuner.

Bristen på behöriga lärare är särskilt stor i socialt utsatta områden och det är stor skillnad mellan kommunala och fristående skolor,. Friskolorna har en betydligt högre andel obehöriga lärare. Rapporten ger en lägesbeskrivning som visar hur utbredd och ojämnt fördelad bristen på behöriga lärare är runtom i landet och mellan skolhuvudmän.

I rapporten granskas hur marknadsmekanismerna i vårt skolsystem gör lärarbristen lönsam för huvudmännen och minskar efterfrågan på behöriga lärare. Ett grundproblem är att obehöriga lärare är billigare för huvudmännen eftersom de har lägre löner och en mer utsatt situation, vilket sänker kostnaderna och därmed möjliggör ett större vinstuttag i friskolor.

Rapporten behandlar också olika sätt att öka andelen behöriga lärare. På lång sikt finns flera olika möjligheter som framförts av både fackförbund och partier, men det krävs åtgärder som ger effekt också på kort sikt. Rapporten presenterar fem förslag till politiska åtgärder på nationell och lokal nivå.

Om författaren

Johan Enfeldt är en tidigare liberal regionpolitiker med en 23-årig politisk karriär. I dag är han medlem i Socialdemokraterna och arbetar aktivt med frågor inom skola, miljö, arbetsmarknad, välfärd och demokrati.

Om rapporten i media

DN Debatt: ”Gör det olönsamt för friskolor att anlita obehöriga lärare”

Omni: Arena Idé: Det ska kosta att anlita en obehörig lärare

Arena Idés pressmeddelande om rapporten

Sveriges Radio Stockholm: Flest obehöriga lärare i Stockholms friskolor

Örebro Nyheter: Ny kartläggning: friskolor har flest obehöriga lärare

Märsta.nu: Flest obehöriga lärare i friskolorna

Sveriges Radio Värmland: Sämre lärarbehörighet i friskolor

Altinget: Friskolor har flest obehöriga lärare

Skolvärlden: Per Kornhall: SKR har diskvalificerat sig från ansvaret för Sveriges framtid

Nya Wermlands-Tidningen: Låg andel behöriga lärare på friskolor – Värmland har landets största klyfta

Värmlands Folkblad: Almega vill ha 1800-talet tillbaka

Smålandsposten: Närmare hälften av lärarna på Älmhults friskolor är obehöriga

DN Debatt Repliker: ”Fakta är att obehöriga lärare kostar mindre och har sämre anställningsskydd”

ETC: Friskolorna har färre behöriga lärare

Webbinarium

Johan Enfeldt. Foto: Severus Tenenbaum