Webbinarium Viljan att förbättra samhället förenar

24 Mar 2021 13:00 - 24 Mar 2021 14:00
https://www.facebook.com/Arenaide/

Ett samtal om betydelsen av fackligt medlemskap för upplevelsen av arbetet och synen på samhället

Spelar det någon roll för vår syn på jobbet och samhället om vi är med i facket? Den frågan ligger till grund för en ny rapport från Arena Idé och för detta webbsända samtal mellan rapportförfattaren David Eklind Kloo och Arena Idés German Bender.

I rapporten redovisas en omfattande enkätundersökning där fackligt organiserade respektive oorganiserade fått beskriva sin arbetssituation, liksom hur de ser på samhället. Resultaten av undersökningen ger facken ny kunskap som kan bidra till att stärka deras arbete med att göra sig relevanta för dem som i dag inte är medlemmar.

För att facken ska tillvarata sina medlemmars intressen räcker det inte att förhandla om löner och anställningsskydd. Lika viktigt är det att engagera sig för ett gott arbetsinnehåll, menar Eklind Kloo.

Medverkande:

David Eklind Kloo, författare till rapporten. David arbetar som utredare på Handelsanställdas förbund och har skrivit boken Arbetets mening.

German Bender, redaktör för rapporten. German är utredningschef på Arena Idé och doktorerar även på Handelshögskolan med forskning om fackligt inflytande, algoritmer och lönebildning.

Arrangör: Arena Idé.