Webbinarium Yrkesprogrammens död

21 Jan 2022 12:15 - 21 Jan 2022 13:15
https://www.facebook.com/Arenaide/

Ett samtal om skolans misslyckande med att erbjuda arbetsmarknaden efterfrågad kompetens

Att dagens marknadsskola dras med stora problem är ingen nyhet. De argument som används mot vinstdrivna skolor är ofta av moralisk karaktär. Men problemen är större än så. Med vinstmaximering som ledande princip för fristående skolkoncerner har själva meningen med skolan förändrats. De mål skolan i bred mening har haft – att bilda befolkningen såväl kunskapsmässigt som socialt samt att möta landets behov av kompetent arbetskraft – har i bästa fall blivit en bieffekt av vinstmaximeringsprincipen. I sämsta fall har dessa mål helt ställts åt sidan.

I rapporten Yrkesprogrammens död – och vad vinstmaximeringsprincipen i skolan har med saken att göra diskuterar Peter Vigren hur marknadsstyrningen påverkar skolans möjligheter att försörja arbetsmarknaden med den kompetens som företag och företagare behöver. Rapporten fokuserar på hur marknadsstyrningen och de fristående skolornas vinstmaximeringsprincip påverkar efterfrågan på och investeringar i gymnasieskolans yrkesprogram.

En anledning till att industriprogrammet och andra yrkesprogram krymper är att samhället har förlorat kontrollen över gymnasieskolan, skriver Peter Vigren och Lisa Pelling i Aftonbladet. Läs debattartikeln här.

Medverkande:

Peter Vigren, rapportförfattare. Peter Vigren är utbildad gymnasielärare i engelska och historia och sedan 2014 ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå kommun (S).

Lars Stjernkvist, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Norrköping (S). Som regeringens särskilda utredare har Lars Stjernkvist haft i uppdrag att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Utredningen Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) presenterades i juni 2020.

Kristine Wiklund, expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna Arbetsgivare.

Johan Lindholm, ordförande i Byggnads.

Fler medverkande tillkommer.

 

Samtalsledare är Lisa Pelling, chef för Arena Idé.

 

 

Datum och tid: 21 januari 12.15–13.15.

Sänds på Arena Idés Facebooksida. Klicka här för att komma till Facebooksidan.

Gillar du det vi gör? Gå med i Arenagruppens vänner.