Kan kapitalismen tämjas?

Ett samtal om demokrati och kapitalism.

I samtalet medverkar:

Agneta Stark, ekonomforskare, tidigare bland annat rektor för Dalarnas Högskola

Sandro Scocco, tillträdande chefsekonom för Arena Idé, tankesmedjan inom Arenagruppen

Samtalsledare: Carl Tham, författare till den nyutkomna boken Nyliberalismens triumf och fiasko (Atlas).

Kan demokratin tämja kapitalismen? Detta är sedan 1800-talet den stora frågan i europeisk politik. Efter de stora katastroferna under 1900-talets första hälft var de flesta demokrater eniga om att kapitalismen skulle bäddas in i demokratin – för att förhindra nya katastrofer.  Kompromissen – blandekonomi – gav stabilitet, tillväxt och välfärd men försvagades på 70-talet och in trädde nyliberalismen som gav kapitalet ny frihet och makt.

I samband med finanskrisen 2008/2009 började många ifrågasätta den oerhörda makt som det oreglerade kapitalet fått. Än så länge har egentligen ingen maktförskjutning tillbaka till förmån för demokrati ägt rum. Frågan har större relevans än någonsin: kan kapitalismen tämjas?

Måndagen den 9 december kl 18.00-20.00

ABF-huset i Stockholm

 

Beställ  boken “Nyliberalismens triumf och fiasko”

 

 

Kategorier:
Allmänt