Demokrati

Ny podd om globala fackliga rättigheter

Arena Idé startar podden There Is Power in a Union – en podd om globala fackliga rättigheter.      Det första avsnittet fokuserar på facklig organisering i Hongkong. Då får vi möta Tao Chan, aktivist för mänskliga rättigheter, Åsa Törnlund, ombudsman på LO, och Mats Wingborg, journalist med fokus på fackliga frågor. Andra avsnittet handlar […]

Skriv om kris

Nu utlyser vi två stipendier. I somras utkom historikern och författaren Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona (Atlas). Den skildrar den djupa kris som coronapandemin skapat och som även drabbat författaren som blev sjuk i Covid-19 den 9 mars.  Boken pekar på krisbegreppets djupare innebörd – inte bara en stor svårighet utan också […]

Hur har du det på jobbet?

Arbetets mening, tilltron till demokratin och sambandet däremellan Rapportförfattare: David Eklind Kloo Denna rapport har skrivits inom ramen för ett projekt som genomförts av Arena Idé och Handelsanställdas förbund. Flera personer har bidragit under arbetets gång. Tack till Mats Lindström på Novus, för allt arbete med enkätundersökningen. Flera forskare har tagit sig tid att svara […]

I väntan på vadå?

Hur EU förlorade kampen för demokrati på Kuba © Erik Jennische och Arena Idé, Stockholm, augusti 2020 Omslagsfoto: Erik Jennische Rapporten kan laddas ner från www.arenaide.se/rapporter     Författarpresentation Erik Jennische är till vardags Latinamerikachef på Civil Rights Defenders. Han har även arbetat med demokrati- och människorättsfrågor i östra Europa och på Balkan, och tycker […]