Demokrati

Tatessi nonemperum sus asi ut dem quis quatur? Nim que dendaec epreius nus ani solest restrum et quae inis recabor eperovi dendis inum alit ex ea.

Skriv om kris

Demokrati

Nu utlyser vi två stipendier. I somras utkom historikern och författaren Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona (Atlas). Den skildrar den djupa kris som coronapandemin skapat och som även drabbat författaren som blev sjuk i Covid-19 den 9 mars.  Boken pekar på krisbegreppets djupare innebörd – inte bara en stor svårighet utan också […]

Hur har du det på jobbet?

Arbetsmarknad, Demokrati

Arbetets mening, tilltron till demokratin och sambandet däremellan Rapportförfattare: David Eklind Kloo Denna rapport har skrivits inom ramen för ett projekt som genomförts av Arena Idé och Handelsanställdas förbund. Flera personer har bidragit under arbetets gång. Tack till Mats Lindström på Novus, för allt arbete med enkätundersökningen. Flera forskare har tagit sig tid att svara […]

I väntan på vadå?

Demokrati

Hur EU förlorade kampen för demokrati på Kuba © Erik Jennische och Arena Idé, Stockholm, augusti 2020 Omslagsfoto: Erik Jennische Rapporten kan laddas ner från www.arenaide.se/rapporter     Författarpresentation Erik Jennische är till vardags Latinamerikachef på Civil Rights Defenders. Han har även arbetat med demokrati- och människorättsfrågor i östra Europa och på Balkan, och tycker […]