Skriv om kris

Nu utlyser vi två stipendier.

I somras utkom historikern och författaren Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona (Atlas). Den skildrar den djupa kris som coronapandemin skapat och som även drabbat författaren som blev sjuk i Covid-19 den 9 mars. 

Boken pekar på krisbegreppets djupare innebörd – inte bara en stor svårighet utan också ett avgörande. Alltsedan den moderna världens genombrott med de amerikanska och franska revolutionerna i slutet av 1700-talet har det vuxit fram en förståelse av kriser som ett djupare ifrågasättande, och som ett möjlighetsfönster – en öppning för historisk förändring. Inte bara en återgång till det gamla normala utan ett försök att sätta samhällen på ny kurs. 

Just så framstår också vår värld och våra samhällen just nu.  Krisen kring viruset har blottlagt hur olika kriser hänger samman: klimatkrisen, krisen för miljö och hälsa, demokratins kris, krisen för sanning och kunskap, för sammanhållning i Europa och för många av de värden som den moderna civilisationen vilar på. I Sverige och många andra länder tillkommer de kriser som blivit följden av långtgående avregleringar och växande klyftor som möjliggjort expansionen av auktoritär nationalism och populism. 

Sverker Sörlins bok var från första början ett ideellt projekt, tillägnat alla dem som berörts av coronapandemin. Sverker Sörlin och förlaget Atlas förklarade vid utgivningen att hela överskottet från bokens försäljning skulle gå till stipendier. Redan nu, efter några månaders försäljning, kan vi utlysa två stipendier till personer som vill fördjupa vår förståelse för kriser i samhället och för möjligheterna att ta sig ur dem. 

Stipendierna på 25 000 kronor vardera är till för att möjliggöra journalistiskt, litterärt eller forskningsbaserat skrivande kring kris och kriser i samhället – den pågående pandemin eller andra kriser, historiska eller samtida. 

Stipendiet kan användas inom ramen för pågående arbete eller till ett fristående nytt projekt. Stipendiet bör utnyttjas i närtid och mottagaren förväntas svara för en större artikel eller essä i journalistisk, litterär eller analytisk form med avsikt att publiceras under 2021. 

Ansökan ska bestå av en beskrivning av projektets idé på maximalt 600 ord (ca en A4) och en CV på högst 2 sidor med kontaktuppgifter och information om nuvarande anställningsförhållanden.  Ansökningarna kommer att bedömas av Håkan A Bengtsson, chef för Arena Idé, Tove Leffler, Atlas förlag och Sverker Sörlin.  

Skicka ansökan till hakan.bengtsson@arenagruppen.se

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 11 januari. Beslut kommer att meddelas senast 29 januari .  

 

Kategorier:
Demokrati