Styra eller styras?

Marknadisering: hur fel kan det bli? | Release i Malmö 9/9

Jesper Meijlings nya bok “Marknad på villovägar” handlar om marknadiseringen av offentliga system som skolan, järnvägen och vården. Hur uppstod problemen? Finns det vägar vidare?  Möt författaren Jesper Meijling i samtal med journalisten Lars Mogensen.Marknadiseringen av offentliga institutioner och system som skola, järnväg och sjukvård – hur gick den till? Vad var målet? Vad har resultatet […]