Marknadisering: hur fel kan det bli? | Release i Malmö 9/9

Jesper Meijlings nya bok “Marknad på villovägar” handlar om marknadiseringen av offentliga system som skolan, järnvägen och vården. Hur uppstod problemen? Finns det vägar vidare? 

Möt författaren Jesper Meijling i samtal med journalisten Lars Mogensen.

Marknadiseringen av offentliga institutioner och system som skola, järnväg och sjukvård – hur gick den till? Vad var målet? Vad har resultatet blivit? Hur fel kan det bli? Boken ”Marknad på villovägar” (Arena Idé / Premiss förlag) tar upp de aktuella problem och konflikter som har uppstått i kölvattnet på de så kallade marknadsmodellerna.

Ett av de allvarligaste problemen med marknadsmodeller och så kallad New Public Management är att alla verksamheter dras över en kam. Man vill se allt som marknader – men har missat att olika system och institutioner har helt olika förutsättningar. Problemen blir ännu värre av att ekonomernas egna marknadsteorier är så svagt utvecklade: underlaget för de senaste årens alla marknadsmodeller är mer bräckligt och bristfälligt än man skulle våga tro.

Författaren Jesper Meijling är arkitekt och ekonomiforskare, och boken har direkta länkar till ett forskningsprojekt vid KTH. Lösningarna på problemen, menar Meijling, kan inte utgå från vad man ”tycker” – det viktiga är att förstå hur de aktuella systemen fungerar och vilka behov de har, om de ska kunna leverera det vi önskar. Men det kräver ett omfattande riktningsbyte och en ny politik.

Arrangör
Inkonst i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé och ABF Malmö

Datum: tisdag 9/9 | Tid: 18.00–20.00 | Rum: Foajébaren | Entré: Gratis

Jesper Meijlings “Marknad på villovägar” ges ut av

 

Kategorier:
Blogg, Styra eller styras?