Do It Yourself (DIY)

Precis som du har jag flera gånger hört att jag kan påverka samhället genom att handla medvetet. Att jag har en makt som konsument och som jag ska se till att använda.

Men ju mer jag behöver handla och ju längre in i affären jag går desto mer stressad brukar jag bli över min makt. Det är nämligen inte helt enkelt att kvalificera som medveten konsument. Jag behöver ha koll på Fair Trade, Kravmärkt, Svanen, Svalan, nyckelhålsmärkt, EU Ecolabel,  MSC, Garant, BSCI, Treklövern, Änglamark, Bra miljöval, Fair Wear Foundation eller kort och gott Äkta Vara.

När jag väl står och väljer min honung måste jag dessutom ta ställning till pris, storlek, att mängden socker ska komma från druvsocker eller blommor, flytande eller fast honung, mörk eller ljus honung, KRAV eller närodlat,  KRAV eller Fairtrade.  Och varje gång lyckas jag svika någon. Jag kan liksom inte bestämma mig om det är bättre att arbetarna i Latinamerika har schysta villkor när transporten hit ökar luftföroreningarna för alla. Eller om jag ska välja närproducerat men riskera att arbetarna inte har schysta villkor.  

Men visst, konsumentmakt kan funka men då krävs att vi är väldigt många som går ihop och beter oss på samma sätt.  1995 när Frankrike provsprängde kärnvapen i Polynesien svarade så pass många med att bojkotta franska viner att det till slut gav resultat. Det var konsumentmakt som gjorde skillnad. Men när endast 11 procent svarar att de uteslutande handlar KRAV-märkt så är vi långt ifrån konsumentmakt som gör skillnad.  Det är dessutom oftast kvinnor, personer under 34 år, storstadsbor och högskoleutbildade som handlar medvetet. Oavsett samvetskval för vår omvärld och miljö så kommer prislappen att vara den avgörande faktorn för en stor grupp i samhället. Därför är medborgarmakt ett mycket mer effektfullt vapen än konsumentmakt.

Medborgarmakt har jag genom min valsedel. Jag röstar in politiker som senare gör inköp för våra skattepengar. Varje år köper kommuner, landsting och staten varor, tjänster och byggentreprenader för omkring 500 miljarder kronor. Det handlar om allt från exempelvis sjukvårdsutrustning, livsmedel, städtjänster, kontorsmaterial, telefonabonnemang till anläggning av vägar, uppförande av arenor och sjukhus. Om politiker till exempel ser till så att det städbolag som de köper tjänster av har kollektivavtal kommer fler att omfattas av kollektivavtal med hjälp av dina och mina skattepengar. Om våra politiker ser till ställa krav på att skolmaten ska vara ekologisk,  ja, då har vi påverkat genom våra skattepengar. Det är medborgarmakt som är många gånger mer effektiv än den lilla makt jag har när jag väljer “rätt” burk honung i affären.

Offentliga handlingar låter kanske inte lika hippt som DIY (Do IT Yourself) men det är ju inte heller hippt om DIY inte leder till den förändring som du önskar.

Om vi går ihop och ställer hårdare krav på våra förtroendevalda politiker om att de ska använda sin makt och göra mer strategiska val när de gör uppköp, ja då kan vi börja prata om förändring. 500 skattmiljarder kan göra större skillnad än mina 50 kronor.

 

Kategorier:
Allmänt