Kort intervju med Irene Wennemo

Arena Idés Sandra Virsand samtalar med Irene Wennemo med anledning av Irenes nya bok Det gemensamma – Om den svenska välfärdsmodellen. 

Varför skrev du den här boken?

I boken analyserar jag frågor som jag brottats med under lång tid, men som jag aldrig haft tid att skriva mer utförligt om. När jag äntligen fick tillräckligt med tid passade jag på – något som jag önskat göra under lång tid.

Du talar om ”mysterier” inom den svenska välfärden. I boken skriver du till exempel om det faktum att den välbeställda medelklassen i Sverige tycker att det är en bra idé att finansiera välfärd via skatten medan medelklassen i massa andra länder inte gör det. Varför är det så?

 I Sverige har en gemensamt finansierad välfärdspolitik ett starkt stöd bland väljarna. I studie efter studie visar det sig att en stor majoritet gärna vill satsa resurser mer på skola, sjukvård och omsorg även om det skulle innebär höjda skatter. Men detta är ingen självklarhet utan beror på att gemensamt finansierad välfärd upplevs svara mot de behov man har.

Jag upplever att det finns en motsättning i ovanstående. Är inte just den medelklass du pratar om i färd med att skapa egna privata lösningar: de har sina barn på privata förskolor och friskolor, de går till privata vårdcentraler, använder sig av RUT-finansierad läxhjälp, och så vidare. Hur ser du på detta? Finns det ett hot mot det gemensamma i Sverige?

Den privatisering av välfärdspolitiken som skett i Sverige handlar inte om finansieringen. Den sker fortfarande till största del med gemensamma pengar. Kritiken mot välfärdspolitiken handlade framförallt om bristande valfrihet och att de standardlösningar som erbjöds inte passade för alla. Resultatet blev framväxten av pengsystem, större valfrihet och att privata företag också kunde få del av den gemensamma finansieringen. Det stora problemet med detta är att det gemensamma ansvarstagandet riskerar att förloras. Att en skola eller en vårdcentral är dålig blir ett individuellt problem – man har valt fel – inte uttryck för ett slöseri med gemensamma tillgångar.

Tack!

Sandra Virsand är praktikant på Arena Idé under höstterminen 2014. Sandra studerar i vanliga fall statsvetenskap och nationalekonomi inom ramen för politices kandidat-programmet vid Stockholms universitet.

Läs mer och beställa boken “Det gemensamma – Om den svenska välfärdsmodellen” här ››

 

omslag_gemens_300 dpi