”Kraftfulla satsningar krävs mot ohälsan i arbetslivet” | Projektet AML40år skriver på DN Debatt

Under 2016 arrangerade projektet Arbetsmiljölagen 40 år seminarium för att belysa olika arbetsmiljöperspektiv dels ur en forskningssynpunkt, dels ur facklig synpunkt. Den bild av arbetsmiljön på våra arbetsplatser som forskare och experter lyfts under seminarierna är dyster. Andelen sjukskrivna av arbetsrelaterade orsaker har växt kraftigt de senaste åren. Tillsammans går samarbetsparterna bakom projektet med en debattartikel på DN Debatt och presenterar tre förslag för en bättre arbetsmiljö.

Läs artikeln här.