Lagrådsremissen – det regeringen vill att du ska köpa | Nytt avsnitt

Hur ska den tillfälliga migrationsrättsliga lagen se ut? Nu har regeringen presenterat sitt utkast till lagrådsremiss där den nya lagen beskrivs och argumenteras för. Hur ser processen ut framöver och på vilket sätt argumenterar regeringen för att Sverige ska lägga sig på EU:s miniminivå för flyktingmottagande?

I det här avsnittet av Människor & Migration går asylrättsjuristen Ignacio Vita och Arena idés kommunikationsansvarige Maja Dahl igenom lagrådsremissen, argumentationen och diskuterar vad konsekvenserna blir för olika grupper.

Prenumerera på podden via iTunesRSSFacebook och Twitter.

Kategorier:
Allmänt, Blogg